Digi nepsy-cafe

Verkossa

Digi Nepsy-cafe on POPsoten, tulevaisuuden sotekeskus –hankkeen Lapset, nuoret ja perheet –kehittämisohjelman pilotti.

Tapaamisten aiheet on poimittu Rannikon alueen henkilöstölle teetetyn kyselyn tulosten perusteella. Tässä tapaamisessa, saamme kokemusasiantuntijan kertomaan kokemuksestaan. Tapaamisten tarkoituksena on antaa asiantuntija alustusten myötä tietoa halutuista aiheista. Mutta myös mahdollistaa vapaamuotoinen keskustelu nepsy-teeman ympärillä. Tilaisuus on hyvin vapaamuotoinen ja sen on tarkoitus toimia rentona kohtaamispaikkana. Pidetään keskustelu toisia kunnioittavana, ollaan avoimia sekä uteliaita muiden ajatuksille ja näkökulmille. Tapaamisissa on tarkoitus antaa mahdollisuus tuoda omaa osaamistaan ja työtään esille, verkostoitua sekä pyytää yleisluontoista konsultaatiota.

Vaikka Cafe toimii Rannikon seudulla. On kuka tahansa työntekijä, tervetullut kunnasta riippumatta yhteiseen tapaamiseen.

Asiantuntija alustukset pääsääntöisesti tallennetaan, keskusteluja ei. Pohdimme aina tilaisuuden puheenvuoron pitäjän kanssa, onko hänen puheenvuoronsa mahdollista jakaa tallenteena sekä henkilöstölle, ja mahdollisesti myös perheiden kuunneltavaksi.

Tapahtumaan ei ole ennakkoilmoittautumista, vaan voit hypätä linjoille, kun sinulle sopii!

Digi Nepsy-cafe