Hyvinvointialueen toimintaterapeuttien verkosto

Verkossa

Hei sinä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella työskentelevä toimintaterapeutti!

Tervetuloa mukaan teams- tapaamiseen, tavoitteena on koota yhteen alueemme toimintaterapeutit keskustelemaan yhteisistä ajankohtaisista asioista.

Tässä kokouksessa sisältönä alustavasti:

  • Esittäytyminen
  • Kuntoutuspalvelut hyvinvointialueella

Jos mielessä kysymyksiä, voit lähettää niitä ennakkoon 18.3.2022 mennessä  anu.jyrkinen@selanne.net

Liity kokoukseen

 

Teams-linkki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2RjMTkxYzctZGE4NC00OGI0LTgzMDctZmIyMjRhZDQzZGQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225cc89a67-fa29-4356-af5d-f436abc7c21b%22%2c%22Oid%22%3a%2298c7a863-6703-4098-af69-ffcf2c973398%22%7d