Ikätukiverkoston ensimmäiset verkostopäivät

Verkossa

Työskenteletkö ikääntyneiden ihmisten ja heidän asioidensa parissa? Kaipaatko tuoreita ajatuksia ja virkistystä nykyiseen tekemiseesi? Kiinnostaako sinua teknologioiden käytön ratkaisut ikääntyneiden arjen tukemisessa? Jos vastasit kyllä, tule mukaan Ikätukiverkoston ensimmäiseen verkostopäivään sote-ammattilaisille ja sen sidosryhmille. Tämän tilaisuuden teemana on teknologiat ikäihmisten palveluissa. Tilaisuus alkaa tietoiskuilla, ja jatkuu työpajaosuudella, jossa osallistujat pääsevät kertomaan tarpeistaan ikätukiverkostolle.

Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton, ja se toteutetaan etäyhteyksin. Tapahtumaa ei tallenneta. Paikkoja tapahtumaan on rajoitetusti, joten muistathan ilmoittautua siihen etukäteen. Linkki ilmoittautumiseen löytyy tämän artikkelin lopusta.

Mikä on ikätukiverkosto?

Ikätukiverkosto on uusi THL:n koordinoima, yhdenvertaisuutta korostava verkosto. THL:n koordinaatioryhmä koostuu ikääntyneiden palveluiden, tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntijoista ja osaltaan vastaa verkoston sujuvasta toiminnasta.

Ikätukiverkoston kautta ikääntyneiden ja heidän asioidensa parissa työskentelevät sote-ammattilaiset ja eri sidosryhmät tulevat tietoisiksi uusimmista tutkimuksista ja hankkeista. Verkosto tarjoaa foorumin myös oman osaamisen jakamiseen ja toisilta oppimiseen.

Tavoitteena myös on mahdollistaa hyvinvointialueiden tiedonvaihtoa yhteisen asiakasryhmän parissa työskentelevien kesken, nostaa puheeksi ajankohtaisia haasteita ja onnistumisia.

Verkoston jäsenten toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja voit olla mukana verkoston toiminnassa parhaaksi katsomallasi tavalla.

THL järjestää säännöllisiä verkostopäiviä asioiden edistämiseksi. Verkostopäivät voivat vaihdella sisällöiltään, mutta sisältävät aina ajankohtaista tietoa, asiantuntijaluentoja ja mahdollisuutta ajatusten vaihtoon työpajatyöskentelyn keinoin.

Kohderyhmä

  • Kaikki hyvinvointialueen sote-toimijat, joiden asiakkaana/potilaana on ikääntyneitä henkilöitä, mm. perusterveydenhuolto, kuntoutus, vanhuspalvelut, ensihoito ja sairaalapalvelut tms.
  • Kuntatoimijat, jotka järjestävät terveyttä edistäviä tai ennaltaehkäiseviä palveluita ikäihmisille
  • Alan järjestötoimijat
  • Terveys- ja hyvinvointiteknologiayritykset, käykää täyttävässä KATI-ohjelman kysely, jossa antamanne tiedot viedään Innokylän Yritystorille nähtäväksi kaikille soteammattilaisille
  • Alan opettajat

Aikataulu

12.00   Verkoston käynnistyminen, Minna-Liisa Luoma, THL
12.15   Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskusohjelman terveiset, Kirsi Sihvo, THL
12.30   Vanhuspalvelujen henkilöstömitoituksen seurantaa kehitetään Valtava-hankkeessa, Hanna Alastalo, THL
12.45   Etäteknologian yleisyys vanhuspalveluissaTeija Hammar, Kim Josefsson, THL
13.00   THL:n ohjausmandaatti terveysteknologissa – hyvinvointisovellukset ikääntyneiden palveluissa ja liittymät OmatietovarantoonMinna Linsamo, THL
13.15   KATI-ohjelma vauhdittaa kotona asumisen teknologioiden käyttöönottoa ikäihmisilleHeidi Anttila, THL
13.30   Tauko (15 min)
13.45  Alustus työpajoihin: Miten rakennetaan kansallista ikätukiverkostoa, osallistujien tarpeet ja näkemykset verkostotoiminnalleMinna-Liisa Luoma, THL
13.55   Työpajat, Jamboardia hyödyntäen (Googlen anonyymi valkotaulu)
15.00   Yhteenvedot työpajoista, työpajojen puheenjohtajat esittävät
15.25   Loppusanat – miten jatketaanMinna-Liisa Luoma, THL
15.30   Tilaisuus päättyy

Tarkemmat tiedot löytyvät THL:n sivuilta:
thl.fi-tapahtumakalenteri

Lisätiedot:
Katja Pulli katja.pulli@thl.fi