Keskustelutilaisuus yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille

Verkossa

Palveluntuottajat ovat esittäneet kunnille, kuntayhtymille ja sairaanhoitopiirille hinnantarkistusesityksiä, jotka perustuvat maailmanpolittiiseen tilanteeseen. Tilaisuudessa keskustellaan, millaisia selvityksiä hinnankorotusesityksiin liittyen edellytetään ja muista ajankohtaisista asioista.

Osallistu keskustelutilaisuuteen

Yksityisille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajille järjestetään tapaaminen 9.6.2022 kello 17–18.30 Teams-välitteisesti. Paikalla on toimialuejohtajia.

Liity tilaisuuteen (Teams-työtila)

Hinnantarkistusesitysten tulee noudattaa ostopalvelusopimuksia

Mahdollisten hinnantarkistusesitysten tulee perustua ostopalvelusopimuksessa määriteltyyn hinnantarkistukseen. Hinnantarkistusesitys saa olla enintään ostopalvelusopimuksessa sovitun hinnantarkistusehdon (esimerkiksi indeksiehto) mukainen ja se täytyy toimittaa sopimuksessa asetettuun hinnantarkistusta koskevaan määräaikaan mennessä.

Hinnantarkistusesityksen lisäksi tulee toimittaa selvitys, onko palvelusta sopimusta tai palveluseteliä ja mikä hinnankorotuksen määrä on suhteessa sopimuksen hinnantarkistusehtoon.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluntuottajien tulee toimittaa kirjallinen selvitys seuraavista asioista, mikäli esitys perustuu maailmanpoliittiseen tilanteeseen:

  • mihin sopimukseen ja/ tai palveluun liittyen hinnantarkistusesitys on toimitettu
  • mihin Venäjän aiheuttamasta Ukrainan sodasta johtuviin tekijöihin hintojen korotus perustuu
  • miten Venäjän aiheuttamasta Ukrainan sodasta johtuva hinnanmuutoksen peruste vaikuttaa välittömästi hankintasopimuksen mukaisen palvelun, tavaran tai urakan tai sen osan hintaan
  • mistä lähtien hinnanmuutoksen peruste on ollut olemassa
  • mikä on edellä kuvatunlaisen hinnanmuutoksen suuruus euroissa ja
  • onko yritys saanut tai tuleeko saamaan kustannus- tai muuta vastaavaa tukea nousseisiin kustannuksiin.

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen muutoksen vaikutus kustannuksiin

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ei käsittele tässä vaiheessa ikäihmisten henkilöstömitoituksen muutokseen liittyviä hinnankorotusesityksiä, koska hyvinvointialueen palveluverkosta ja järjestämissuunnitelmasta ei ole vielä tehty päätöksiä.

Lisätiedot

Arja Heikkinen
arja.heikkinen@ouka.fi

Hanna-Riitta.Kahelin
hanna-riitta.kahelin@ouka.fi