Kutsu infoon: Digitaalinen järjestö- ja seurakuntatoiminta (Teams)

Verkossa

Hei.

Tervetuloa to 15.12.2022 klo 10.30 – 11.15 vuoden 2022 viimeiseen infotilaisuuteen kuulemaan ajankohtaisia kuulumisia Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen digitaalisen järjestö- ja seurakuntatoiminnan kehittämisestä.

Asialistalla alustavasti:

    • Ajankohtaisia kuulumisia hyvinvoinnin edistämisen sekä elintapaohjauksen palvelutarjottimesta, ja niiden yhteys Lähellä.fi-verkkopalveluun
    • Järjestö- ja seurakuntatoiminnan digitaalisten ratkaisujen selvitystyön tuloksia
     • Mitä digitaalisia menetelmiä jo on, ja mitä tulevaisuuden tarpeita digitaalisille menetelmille on ilmennyt
    • Jatkokehittämisen näkemyksiä lähivuosille

Liity infoon napsauttamalla tästä
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE4YmY0OTEtNjNiZS00ZDkxLTljNmEtNzdiYTI2YTlmNmFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229837ed87-b378-4f49-a0d1-fb48e67da013%22%2c%22Oid%22%3a%22fd5c6171-d78f-4a32-adfd-fd160c819bb3%22%7d

Ystävällisin terveisin:
Rosalie Leskelä
Projektisuunnittelija, digitaalinen järjestötoiminta
Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti -tiim
POP-Digi-Hoitotakuu -hanke
050 578 0340
rosalie.leskela@popsote.fi
Twitter: @rosalieleskela