Kutsu infoon: Digitaalinen järjestö- ja seurakuntatoiminta (Teams)

Verkossa

Hei.

Tervetuloa kuulemaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ajankohtaisista digitaalisen järjestö- ja seurakuntatoiminnan kehittämisen kuulumisista. Infossa on mahdollisuus esittää kysymyksiä.
Voit esittää myös ennakkokysymyksiä seuraavalla lyhyellä kyselylomakkeella (Forms-lomake): https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=h-03mHizSU-g0ftI5n2gE3FhXP2P1zJKrf39FgyBm7NUNEtDVVY5RzZVTFVHRzI5TzJDME5UMDBUSC4u

Ennakkoon esitettyjä kysymyksiä käsitellään infotilaisuudessa. Kyselylomake on voimassa to 13.10. klo 12 asti, joka on viikkoa ennen infoaikaa. Lomake on anonyymi, mutta halutessa voit jättää yhteystietosi lomakkeen kohtaan kaksi.

Infoajat:
to 20.10.2022 klo 10.30-11.15 Alla linkki ensimmäiseen Teams-infoon. Seuraavaan infoon tulee uusi Teams-kutsu tapahtumakalenteriin.
pe 18.11.2022 klo 10.30-11.15
to 15.12.2022 klo 10.30-11.15

Liity 20.10.2022 Digitaalinen järjestö- ja seurakuntatoiminta -infoon napsauttamalla tästä.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGM4YjgwZTMtMjVjOC00MjU2LWI2ZTktZWQwNDcwYTBjYzE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229837ed87-b378-4f49-a0d1-fb48e67da013%22%2c%22Oid%22%3a%22fd5c6171-d78f-4a32-adfd-fd160c819bb3%22%7d

Ystävällisin terveisin:

Rosalie Leskelä
Projektisuunnittelija, digitaalinen järjestötoiminta
Hyvinvoinnin edistämisen palvelukonsepti -tiimi
POP-Digi-Hoitotakuu -hanke
050 578 0340
rosalie.leskela@popsote.fi