Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstön yhteiset POPup-aamukahvit

Verkossa

POPup-aamukahvit on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen henkilöstölle tarkoitettu ajankohtaistilaisuus, joka järjestetään Teams-tapahtumana. POPup-aamukahvit järjestetään parillisten viikkojen perjantaisin kello 9–9.45.

Osallistumislinkki

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzMyMmUzOGItNjgwNy00YzI1LTllZTAtNTE1NGFiZjAwYTRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2290db9009-a807-4a93-b678-62babc429947%22%2c%22Oid%22%3a%22d58b2e63-9745-40c7-9a49-15b4aeacaafc%22%7d

Osallistu aamukahveille (Teams.fi)

Kysymyksiä ja kommentteja voi esittää tapahtuman viestipalstalla tai puheenvuoroa pyytäen. Voit lähettää kysymyksiä etukäteen Padlet-seinälle.

POPup-aamukahvit

  • Perjantai 12.8.2022 kello 9, katso tallenne
  • Perjantai 26.8.2022 kello 9
  • Perjantai 9.9.2022 kello 9 
  • Perjantai 23.9.2022 kello 9 
  • Perjantai 7.10.2022 kello 9 
  • Perjantai 21.10.2022 kello 9 
  • Perjantai 4.11.2022 kello 9 
  • Perjantai 18.11.2022 kello 9 
  • Perjantai 2.12.2022 kello 9 
  • Perjantai 16.12.2022 kello 9