Terveyden ja sairaanhoidon toimialueen iltapäiväkahvit

Verkossa

Tervetuloa terveyden- ja sairaanhoidon toimialueen henkilöstön iltapäiväkahveille!

Tilaisuus on suunnattu terveyden- ja sairaanhoidon toimialueelle siirtyville työntekijöille. Näitä ovat vastaanoton, osastojen, suun terveydenhuollon ja työterveyshuollon työntekijät.

Iltapäiväkahvit järjestetään jatkossa kerran kuukaudessa ja tarvittaessa useammin.

Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua.

Osallistu iltapäiväkahveille tästä:

Osallistumislinkki

Tai kopioimalla selaimeesi: https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_ZmFhNzI0ZTgtMTAyNi00NzAxLTg4MjUtNTE5YWI4NTg3YjA1%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229837ed87-b378-4f49-a0d1-fb48e67da013%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252226ee37c5-2b8a-43a7-a8c4-cf16a8349394%2522%257d&data=05%7C01%7COuti.Korhonen%40kalliopp.fi%7C96074b46fc3c4043d8a208da97ca0a5a%7C90db9009a8074a93b67862babc429947%7C0%7C0%7C637989191283778640%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8haOLhNGIR9ZdIMLTSFddsAqgsEI3DjtC5ae6L4L860%3D&reserved=0

Lisätietoja:
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, toimialuejohtaja Päivi Peltokorpi, paivi.peltokorpi (a) kalajoki.fi
Palvelualuejohtaja, digitaalinen sote-keskus, Katja Rääpysjärvi katja.raapysjarvi (a) ppshp.fi
Palvelualuejohtaja, Oulun eteläinen ja rannikon alue, Hannele Koski, hannele.koski (a) selanne.net
Palvelualuejohtaja, Koillismaa, Oulunkaari ja Lakeus, Pia Piispanen, pia.piispanen (a) hailuoto.fi
Palvelualuejohtaja, työterveyshuolto, Jorma Mäkitalo, jorma.makitalo (a) ouka.fi
Palvelualuejohtaja, Oulun alue, Päivi Harju, paivi.b.harju@ouka.fi