Työkyvyn tuki Pohjois-Pohjanmaalla – 6. webinaari

Verkossa

Työkyvyn tuki Pohjois-Pohjanmaalla – 6. webinaari järjestetään Teamsilla 20.9 klo 13-16.

Aiheena on Työkyvyn tukeminen mielenterveys- ja päihdeasiakkailla.

Webinaarin ohjelma ja tapahtumasta saatavat materiaalit julkaistaan hyvinvointialueen tapahtumakalenterin liitteenä.

Ohjelma

Klo 13.00         Tilaisuuden avaus, Terttu Piippo, projektisuunnittelija, kuntoutuksen kehittämisohjelma, POPsote-hanke

klo 13.05        IPS-työhönvalmennus työllistymisen tukena, Helka Raivio, THL, projektipäällikkö IPS- Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke

klo 13.25        IPS-Sijoita ja valmenna! Kokemuksia Lapista, Hanna Viitasaari, työhönvalmentaja

Klo 13.45        Psyykkinen työkyky – mitä arvioidaan ja miten, työkyvyn tuki osana hoitoa ja kuntoutusta, Erika Jääskeläinen, Psykiatrian erikoislääkäri, Oulun yliopisto ja OYS

Klo 14.25        Näin hoidan työterveyslääkärinä mielenterveysasiakkaita, Sami Tikkanen, työterveyslääkäri

Klo 14.45        Tauko

Klo 14.55        Typ-yhteistyö, Anna-Liisa Lämsä, Pohjois-Pohjanmaan Typ-verkostopäällikkö

Klo 15.15       Työpajat 

klo 15.30        Työpajojen purku

klo 15.40        Yhteenvetoa ja tietoa jatkosta

Klo 16.00         Webinaari päättyy  

Osallistuminen

Webinaari järjestestään Teams-etäyhteyden avulla:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmUxOTkxZWYtMjkwMi00OThlLWIzMjYtNWVmNGVjM2MyMmJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229837ed87-b378-4f49-a0d1-fb48e67da013%22%2c%22Oid%22%3a%22e07159b9-c0dd-4e5f-af83-a39c8db3f2ae%22%7d

Liity tilaisuuteen (Teams-työtila)

Materiaalit

Psyykkinen työkyky – arvio, työkyvyn tuki osana hoitoa ja kuntoutusta

Työterveysyhteistyö

TYP-yhteistyö

Työkyvyn tuki