Ensimmäiset aluevaalit 23.1.2022 Ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.–18.1.2022

Aluevaalit

Aiemmin julkisista pelastus-, sosiaali- ja terveyspalveluista ovat vastanneet kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit. Nyt kansalaiset pääsevät valitsemaan suoraan, ketkä sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista päättävät.

Hyvinvointialueiden muodostaminen on monella mittapuulla Suomen kaikkien aikojen suurin uudistus, joka koskee kansalaisille tärkeitä terveyden ja turvallisuuden palveluita. Tavoitteena on, että kaikki saavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen palveluita laadukkaasti ja yhdenvertaisesti.

Samalla kyse on julkisen hallinnon uudistuksesta, jossa Suomeen syntyy 21 uutta, kunnista ja valtiosta erillistä aluetta. Alueilla on itsehallinto eli ne päättävät itsenäisesti vastuullaan olevista palveluista. Uudistuksessa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet korostuvat ja lisääntyvät. Jokainen voi vaikuttaa hyvinvointialueisiin ja niiden palveluihin aluevaaleissa äänestämällä tai lähtemällä itse ehdolle.

Tapaamiskuva

Jokainen voi vaikuttaa hyvinvointialueisiin ja niiden palveluihin aluevaaleissa äänestämällä tai lähtemällä itse ehdolle.

Aluevaltuusto on hyvinvointialueen ylin päättävä elin

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueiden ylin päättävä elin, aluevaltuusto. Aluevaltuusto aloittaa toimintansa 1.3.2022.

Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuustoon valitaan 79 valtuutettua. Aluevaalien vaalipiirinä on koko hyvinvointialue eli ehdokkaat asetetaan koko hyvinvointialueelle.

Aluevaltuuston tehtäviin kuuluu päättää laajoista ja strategisista hyvinvointialueen asioista, kuten hyvinvointialuestrategiasta, hallintosäännöstä, talousarvioista ja taloussuunnitelmasta, palvelumaksujen yleisistä perusteista ja hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja jäsenten valitsemisesta toimielimiin.

Miksi on tärkeää äänestää aluevaaleissa?

Aluevaaleissa on kyse tärkeistä, jokaisen arkea koskevista asioista. Aluevaaleissa valitut valtuutetut päättävät hyvinvointialueiden palveluiden järjestämisestä vuoden 2023 alusta alkaen.

Miten toimin aluevaaleissa?

Tiedot aluevaalien ehdokkaista julkaistaan vaalien tieto- ja tulospalvelussa 23.12.2021 osoitteessa vaalit.fi. Tutustu myös puolueiden ja ehdokkaiden omaan vaalimainontaan.

Aluevaalit on avoin listavaali kuntavaalien tapaan ja aluevaaleissa toimitaan kuntavaalien tapaan. Jos olet äänioikeutettu, sinulle postitetaan äänioikeusilmoitus joulukuun aikana. Jos olet ilmoittanut vastaanottavasi viranomaistiedotteet sähköisesti, ilmoitus äänioikeudesta lähetetään sinulle Suomi.fi-palveluun.

Ennakkoäänestysaikana voit valita äänestyspaikan vapaasti. Vaalipäivänä 23.1.2022 voit äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka mainitaan sinulle lähetetyssä äänioikeusilmoituksessa.

Muista äänestää!

Ennakkoäänestysaika kotimaassa 12.–18.1.2022 ja ulkomailla 12.–15.1.2022.

Varsinainen vaalipäivä on 23.1.2022.

Jos et pääse äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, on äänestäminen mahdollista myös kotona ja laitoksissa. Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16. Lisätietoa vaalit.fi-sivustolta.

Ehdokkaat

Aluevaalilautakunta

Pöytäkirjat ja kuulutukset

Materiaalit

Kolumnit

Kolumneja voi hyödyntää aluevaaleihin liittyvässä viestinnässä.

Muut materiaalit