Aluevaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa hyvinvointialueella.

Aluevaltuusto

Tärkeät päivämäärät 2022

 • 27.1., 14.-15.2., 21.2. ja 14.3. Aluevaltuuston strategiaseminaarit
 • 1.3. Aluevaltuuston ensimmäinen kokous
  Kokouksessa muun muassa valtuuston järjestäytyminen, aluehallituksen, tarkastuslautakunnan ja muiden toimielinten asettaminen ja hyvinvointialuejohtajan viran hakuun laittaminen.
 • 21.3. Aluevaltuuston toinen kokous
  Hyvinvointialueen johtajan valinta ja hyvinvointialuestrategian ensimmäinen käsittely. Lisäksi esitellään selvitys siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista, vastuista, kunnalta vuokrattavista toimitiloista, henkilöstöstä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta.
 • 2.5. Aluevaltuuston kolmas kokous
  Hyvinvointialuestrategian toinen käsittely.
 • 30.5. Aluevaltuuston neljäs kokous
  Käsittelyssä muun muassa varallisuuden hoidon sekä sijoitustoiminnan perusteet ja hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvion laadinnan perusteet strategian pohjalta. Lisäksi nimetään tilivelvolliset.
 • 20.6. Aluevaltuuston viides kokous

Aluevaltuusto on hyvinvointialueen ylin päättävä elin

Aiemmin julkisista pelastus-, sosiaali- ja terveyspalveluista ovat vastanneet kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit. 1.1.2023 alkaen vastuu siirtyy hyvinvointialueelle, jossa aluevaltuustolla on ylin päätösvalta.

Aluevaltuusto valittiin suoralla vaalilla 23.1.2022. Tiedot aluevaalien tuloksista julkaistaan vaalien tieto- ja tulospalvelussa vaalit.fi.

Hyvinvointialueiden muodostaminen on monella mittapuulla Suomen kaikkien aikojen suurin uudistus, joka koskee kansalaisille tärkeitä terveyden ja turvallisuuden palveluita. Tavoitteena on, että kaikki saavat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä palo- ja pelastustoimen palveluita laadukkaasti ja yhdenvertaisesti.

Samalla kyse on julkisen hallinnon uudistuksesta, jossa Suomeen syntyy 21 uutta, kunnista ja valtiosta erillistä aluetta. Alueilla on itsehallinto eli ne päättävät itsenäisesti vastuullaan olevista palveluista. Uudistuksessa kansalaisten vaikutusmahdollisuudet korostuvat ja lisääntyvät.

Tapaamiskuva

 

 

Valtuutetut edustavat koko hyvinvointialuetta

Aluevaltuusto kokoontuu ensimmäisen kerran 1.3.2022. Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuustossa on 79 valtuutettua, jotka edustavat koko hyvinvointialuetta.

Aluevaltuuston tehtäviin kuuluu päättää laajoista ja strategisista hyvinvointialueen asioista, kuten hyvinvointialuestrategiasta, hallintosäännöstä, talousarvioista ja taloussuunnitelmasta, palvelumaksujen yleisistä perusteista ja hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja jäsenten valitsemisesta toimielimiin.

Materiaalit