Ikäihmisten palvelut

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää yhdessä palveluiden sisältöä niin, että pohjoispohjalainen ikääntyvä ihminen voi elää turvallisen, mielekkään ja kokonaisen elämän omassa kotonaan. Tätä edesauttavat oikea-aikaiset, yksilölliset ja helposti saavutettavat palvelut, jotka ovat asiakkaita lähellä tai etäyhteyksillä saavutettavissa.

Toimenpiteet

Luodaan asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli Kaapo, joka vastaa asiakkaan tai hänen läheisensä ohjauksen ja avun tarpeeseen ”yhden yhteydenoton” taktiikalla.
Mahdollistetaan ympärivuorokautista kotona asumista muun muassa yökotihoitoa lisäämällä ja kotikuntoutuksen periaatteita juurruttamalla.
Pidetään huolta, että ikäihmisten palveluiden parissa toimii osaava ja riittävä ammattilaisten joukko muun muassa määrittelemällä tulevaisuuden palvelutarvetta ja kehittämällä uusia osaamisen vahvistamisen muotoja.
Määritellään toimintamallit ikäihmisten palveluiden tiedolla johtamiseksi.
Vahvistetaan kotisairaalatoimintaa ja monialaista yhteistyötä niin, että ikääntyvä saa hoidon tarpeen arvioinnin ja lääketieteellisen avun mahdollisuuksien mukaan myös omassa kotiympäristössään.

Tulokset

Asiakas- ja palveluohjaustyöpajainfo: Satu Kangas

Palvelukokonaisuuksien ja -ketjujen määrittely, ohjaus ja seuranta: Hanna Tiirinki, THL

Hyte, osallisuus ja Kaapo: Virpi Leinonen ja Sanna Lastikka

17.3.2021 Asiakas- ja palveluohjauksen 1. työpajan diat:

Hyvinvointialueen yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli

Asiakas- ja palveluohjaus työpajainfo

Hanna Tiiringin esitelmä 17.3.2021_

Eeva Liukon esitelmä 17.3.21

Anja Noron esitelmä 17.3.21

Mikäli haluat saada linkin 17.3. työpajan tallenteeseen, ole yhteydessä Satu Kankaaseen tai Virpi Leinoseen.

31.3.2021 Asiakas- ja palveluohjauksen 2. työpajan diat:

31.3.2021 Työpajan ohjeistus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ikäihmisten palveluissa

Anne-Mari Ahonen: Kotitorit, lähitorit, palvelukeskukset

21.4.2021 Asiakas- ja palveluohjauksen 3. työpajan diat:

Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli

Marke Varis: Palveluohjaus- ja neuvonta, Seniorineuvonta Ankkuri

Asiakas- ja palveluohjauksen 4. työpajan diat:

Asiakas- ja palveluohjaus, 5.5.2021

Ihimiset.fi, Leijuke

Asiakas- ja palveluohjauksen 5. työpajan diat:

Päivi Tiittula: Kunnan keskitetty palveluohjaus ja järjestöjen etsivän vanhustyö systeeminen yhdyspintatyö

Miia Juntunen: Palveluohjaus hyvinvointia ja terveyttä edistävässä ohjaus- ja neuvontatyössä

Asiakas- ja palveluohjauksen 6. työpaja

Hyvinvointilähete -toimintamalli ihmisen tukemiseksi yhteisöllisin keinoin

Riikka Röppänen:Asiakaslähtöinen asiakas- ja palveluohjaus

Asiakas- ja palveluohjauksen 8. työpaja

IkäArvokas-hankkeen esittely 18.8.2021

Innokylän ABC

Asiakas- ja palveluohjauksen 9. työpaja

Webinaari 8.9.2021; RAI-käyttöönotto sekä asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja toiminnan tarkastelu

Innokylän toimintamallien kuvaaminen 8.9.2021

Lisätietoa

Yhteystiedot