Kuntoutus

Tavoitteet

  • Nostaa kuntoutuksen poikkileikkaavat teemat erityistarpeineen entistä vahvemmin osaksi sote-keskusten kehittämistyötä.
  • Syksyn aikana kuntoutuksen kehittämisohjelma linkittyy jo käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin vahvistaen kuntoutuksen roolia.
  • Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen toisen vaiheen haussa määritellään kuntoutuksen painopistealueet vuodelle 2022.

Toimenpiteet

  • Verkostoyhteistyön aloittaminen
  • Sparrausryhmän järjestäytyminen
  • Työsuunnitelman pohjan työstäminen
  • Hankehakemuksen kirjoittaminen
  • Aluekehittäjäverkoston kokoaminen loppusyksystä 2021

 

Yhteystiedot