Työkaluja etänä tehtävään hoidon tarpeen arviointiin (tallenne)

Verkossa

Etänä tapahtuva hoidon tarpeen arviointi on vaativaa ja siihen tarvitaan vankkaa osaamista. Systemaattiset työskentelytavat ja työkalut auttavat ammattilaista tunnistamaan kiireelliset tilanteet, konsultoimaan ja aloittamaan potilaan hoidon oikea-aikaisesti.

POPsoten hoitotakuun kehittämisohjelma järjestää Teams-koulutuksen hoidon tarpeen arvioinnista.

  • Koulutus on ilmainen.
  • Koulutus on suunnattu hoidon tarpeen arviointia tekeville ja asiasta kiinnostuneille.
  • Koulutus tallennetaan ja linkki tallenteeseen lähetetään ilmoittautuneille.
  • Osallistumislinkki lähetetään koulutusta edeltävänä päivänä.

 

Ohjelma

12.00-12.10       Tervetulosanat
projektikoordinaattori Janne Mäkelä, POPsote

12.10-12.30        Hoidon tarpeen arvion merkitys
projektisuunnittelija Auli Kaleva, POPsote
Luentomateriaali

12.30-12.45      Lyhyt katsaus hoidon tarpeen arviointi prosessiin
projektisuunnittelija Sanna Sarajärvi, ja projektisuunnittelija Airi  Tolonen, POPsote
Luentomateriaali
HTA-prosessi

12.45-13.00      ISBAR hoidon tarpeen arvioinnissa
projektisuunnittelija Ulla Kinnunen, POPsote

 13.00-13.30      Hoidonperusteet.fi hoidon tarpeen arvioinnissa
asiantuntijalääkäri Niina Myllymäki, DigiFinland

13.30-13.45      Tauko

13.45-14.15       Hoitoonpääsytietojen merkitys ja kirjaaminen
projektisuunnittelija Maija Körkkö ja projektisuunnittelija Anna-Elina Jaakkola

14.15-14.45      Hoidon tarpeen arvioinnin yhteiset linjat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
projektisuunnittelija Sanna Sarajärvi, POPsote

14.45-15.45     Hoidon tarpeen arviointi työkalujen avulla, case-harjoittelu pienryhmätyöskentelynä ja purku

15.45-16.00      Loppusanat

 

Lisätietoja:

Hanna Säilynoja
Koulutussuunnittelija
POPsote
hanna.sailynoja@ppshp.fi