ADHD:n diagnostiikka ja hoito -koulutus

Verkossa

Laajennettu aiempi Diva-koulutus

HUS järjestää ADHD-koulutusta Teamsin välityksellä torstaina 20.1.2022 klo 8.30 – 16.00

POPsoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelma huolehtii koulutuskustannuksista.

DIVA-haastattelu on aikuisten ADHD:n puolistrukturoitu haastattelumenetelmä. Tämän koulutuksen tavoitteena on tarjota riittävät eväät ADHD:n diagnostiikkaan ja hoitoon itsenäisesti psykiatrian poliklinikoilla.
Koulutus on suunnattu työntekijöille, jotka tekevät diagnostisia haastatteluita, esim. psykiatreille, psyk. sairaanhoitajille tai psykologeille. Koulutuksessa keskitytään pääasiassa aikuisasiakkaan dignostiikkaan.

Koulutus on rakennettu käytännönläheiseksi menetelmäkoulutukseksi, joka sisältää sen lisäksi tietoa ADHD-tutkimusprosessista ja ADHD:n hoidosta.

Koulutusta edeltävät itsenäisesti toteutettavat ennakkotehtävät (= aiheeseen liittyvän materiaalin lukemista ja tulostamista), joiden tekeminen on koulutukseen osallistumisen edellytys. Tällöin osallistujalla on riittävät pohjatiedot aiheesta sekä tarvittavat materiaalit. Ennakkotehtävän tekemiseen tulee varata noin 2-3 tuntia omaa aikaa ennen koulutukseen tuloa.

Ennakkotehtävät ja osallistumislinkki lähetään sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen koulutusta.

 

Kouluttajat:

Anniina Koski,
Psykiatrian erikoislääkäri HUS
Neuropsykiatrian poliklinikka

Reija Purtola,
Sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja HUS Lohjan psykiatrian poliklinikka

Saara Jolkkonen
Sairaanhoitaja, neuro-psykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeisen psykoterapian maisteri (UWE Bristol) HUS Neuropsykiatrian poliklinikka

 

Lisätietoja:
Hanna Säilynoja
Koulutussuunnittelija
POPsote
hanna.sailynoja@ppshp.fi