Aikuisten ADHD:n diagnostiikka ja hoito Teams-webinaari

Verkossa

Koulutuksen tavoitteet

Tämän koulutuksen tavoitteena on tarjota riittävät eväät aikuisten ADHD:n diagnostiikan ja hoidon käynnistämiseen psykiatrian poliklinikoilla tai muualla terveydenhuollossa. Osana koulutusta käydään läpi ADHD-haastatteluinstrumentti DIVA:n käyttö.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu työntekijöille, jotka tekevät diagnostisia haastatteluita tai kohtaavat ADHD-potilaita työssään, esim. psykiatreille, sairaanhoitajille, psykologeille ja yleisvastaanoton lääkäreille.

Koulutuksen sisältö

Koulutus on rakennettu käytännönläheiseksi koulutukseksi ADHD-tutkimusprosessista ja ADHD:n hoidosta, ja osana sitä opetellaan myös DIVA-haastattelun käyttö.

Koulutusta edeltävät itsenäisesti toteutettavat ennakkotehtävät (= aiheeseen liittyvän materiaalin lukemista ja tulostamista), joiden tekeminen on koulutukseen osallistumisen edellytys. Tällöin osallistujalla on riittävät pohjatiedot aiheesta sekä tarvittavat materiaalit. Ennakkotehtävän tekemiseen tulee varata noin 2-3 tuntia erillistä aikaa ennen koulutukseen tuloa.

Ennakkotehtävät ja osallistumislinkki lähetään sähköpostitse viimeistään viikkoa ennen koulutusta.

Koulutus on ilmainen ja se järjestetään etäyhteydellä.

 

Kouluttajat

Anniina Koski, psykiatrian erikoislääkäri, ayl, HUS Neuropsykiatrian poliklinikka

Armi Saari, työterveyshuollon erikoislääkäri, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri, oyl, HUS Porvoon nuorisopsykiatrian poliklinikka

Reija Purtola, sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja, HUS Lohjan psykiatrian poliklinikka

Saara Jolkkonen, sairaanhoitaja, neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeisen psykoterapian maisteri (UWE Bristol), HUS Neuropsykiatrian poliklinikka

 

Hanna Säilynoja
POPsoten koulutussuunnittelija
hanna.sailynoja@ppshp.fi