Digitaitava sotepalveluiden opastaja – Asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen digiarjessa, Työpaja 2

Verkossa

Digitaitava sote – ammattilaisena digitalisoituvalla sotealalla

Sotealan ammattilainen, osallistu työpajakokonaisuuteen ja tule kuulemaan asiantuntijoiden alustuksia, kehittämään digitaitojasi sekä keskustelemaan digitalisaation vaikutuksista sotealalla.

 

Tavoitteet

 • Vahvistaa ja lisätä sotealan ammattilaisten digitaitoja.
 • Luoda näkyväksi digitaitavan sote-alan ammattihenkilöstön merkitystä sosiaali- ja terveyspalveluille.
 • Vahvistaa sotealan ammattilaisten kompetenssia tukea asiakkaita digitaalisten palveluiden käytössä, digihyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä digisyrjäytymisen ehkäisemisessä.
 • Tehdä tutuksi keskeisimpiä sotealan digitaalisia palveluita ja rohkaista työntekijöitä niiden käytössä. Kannustaa suorittamaan digitaitojen osaamismerkkejä, digitaitojen sekä digipalveluiden käytön ohjeistamisen vahvistamiseksi.

 

Kohderyhmä

 • Työpajat ovat suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään omia digitaitojaan ja ymmärrystään digitalisoituvalla sotealalla.

 

Työpajat

 1. työpaja: Digitaitava soteammattilainen – Digitaitojen merkitys sotealan työssä (25.3.2022)
 2. työpaja: Digitaitava sotepalveluiden opastaja – Asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen digiarjessa (27.3.2022)
 3. työpaja: Digitaitava soteorganisaatio – käyttäjälähtöiset digipalvelut ja digitutor-malli vahvistavat digihyvinvointia (26.4.2022)

 

Työpajojen toteutustavat

 • Työpajaan otetaan 50 osallistujaa ja näe järjestetään etänä Teamsin välityksellä.
 • Ilmoittautuneet saavat osallistumislinkin ja työpajan tarkemmat tiedot noin viikkoa ennen työpajaa.
 • Voit osallistua joko kaikkiin kolmeen tai vain yksittäiseen työpajaan. Suositeltavaa on osallistua kaikkiin kolmeen työpajaan, sillä näin lisäät parhaiten ymmärrystäsi ja osaamistasi digitalisaation vaikutuksista sotealalla.
 • Työpajojen aikana kuulet asiantuntijoiden alustuksia aiheesta, joiden pohjalta käydään yhteistä keskustelua työpajoissa.
 • Työpajat ovat maksuttomia.
 • Mikäli olet estynyt osallistumaan työpajaan, ilmoita peruutuksesta.

 

2. työpaja: Digitaitava sotepalveluiden opastaja – Asiakkaan kohtaaminen ja tukeminen digiarjessa

ti 5.4.2022 klo 13.30-15.30

 • Asiakkaan inhimillinen kohtaaminen digiarjessa
 • Asiakkaan neuvonta, kannustaminen ja tukeminen digitaalisten palveluiden käytössä
 • Digisyrjäytymisen ehkäiseminen digipalveluiden käytössä
 • Esimerkinomaisesti keskeisempien asiakkaille tarjottavien digipalvelujen esittelyä
 • Osallistujat saavat tietoa osaamismerkeistä, joista hyötyä myös tulevaisuuden työelämässä: https://dvv.fi/digituki/osaamismerkki

 

Lisätiedot:
Hanna Säilynoja
Koulutussuunnittelija
POPsote
hanna.sailynoja@ppshp.fi
p. 050 534 7400