Iäkkäiden ihmisten voimavaralähtöinen ryhmäohjaaminen -koulutus

Verkossa

Teams-alustalla toteutettavassa etäkoulutuksessa paneudutaan iäkkäiden ihmisten voimavaralähtöiseen ryhmänohjaamiseen ja ohjaajan rooliin ryhmäläisten osallisuuden mahdollistajana sekä lähi- että etäryhmissä. Koulutuksessa pohditaan, kuinka ryhmänohjaaja voi toiminnallaan edistää ryhmäläisten keskinäistä vuorovaikutusta ja kuinka ymmärrys ryhmäprosessista auttaa ohjaajaa toimimaan tavoitteellisesti.

Vuorovaikutteisessa koulutuksessa yhdistyy teorialähtöisyys ja käytännönläheisyys, ja nostamme esille kokemuksia Vanhustyön keskusliiton tutkitusti vaikuttavista Ystäväpiiri- ja Omahoitovalmennus-ryhmätoimintamalleista. Tuomme esille myös vinkkejä luontolähtöistenmenetelmien hyödyntämiseen iäkkäiden ihmisten ryhmätoiminnassa.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu sote-henkilöstölle, jotka ohjaavat tai ovat aloittamassa ikäihmisten ryhmätoimintaa.

Ajankohta: maanantai 7.11.2022 klo 12.00–16.00 tai maanantai 12.12.2022 klo 12.00–16.00.
Molemmissa koulutusiltapäivissä on sama sisältö, joten ilmoittaudu mukaan vain toiseen.

 

Kouluttajat

Laura Rautiainen (geronomi AMK, TtM, Väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto)
Työskentelen Vanhustyön keskusliitossa Omahoitovalmennus-ryhmätoiminnan vastaavana alueohjaajana. Omahoitovalmennus-ryhmät on suunnattu iäkkäille pariskunnille, joista toinen on hiljattain saanut diagnoosin etenevästä muistisairaudesta.
Toimin väitöskirjatutkijana EU-rahoitteisessa RECETAS-projektissa, joka selvittää luontolähtöisten menetelmien vaikutuksia yksinäisyyteen.

Merja Kahilainen (geronomi AMK)
Olen toiminut vuodesta 2021 Vanhustyön keskusliiton Omahoitovalmennus-toiminnassa alueohjaajana Itä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin alueella. Koulutan tehtävässäni ryhmänohjaajia Omahoitovalmennus-toimintaan.

Marjo Pääkkö (FM, yhteisöpedagogi AMK)
Olen työskennellyt kuuden vuoden ajan Vanhustyön keskusliitossa Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaajana Pohjois-Suomen ja Lapin
alueilla. Työssäni mm. koulutan Ystäväpiiri-ryhmänohjaajia vähentämään iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä ryhmätoiminnan avulla.

 

Lämpimästi tervetuloa mukaan koulutukseen!

 

Lisätietoja:

Eija Marin
eija.marin@ppshp.fi
Projektisuunnittelijoilta
POPsote

Mari Viljas
mari.viljas@liminka.fi
Projektisuunnittelijoilta
POPsote