Innovaatio- ja strategiaverkoston verkkoklinikka: Tulevaisuustarinat kansallisessa kehittämistyössä

Verkossa

Pohteen innovaatio- ja yhteiskehittämistoiminnan koordinaatio on yhdessä Innokylän kanssa ideoinut ja käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista yhteiskehittämistä edistävän Innovaatio- ja strategiaverkostotoiminnan.

Innovaatio- ja strategiaverkosto on kansallinen alusta yhteiskehittävälle vuoropuhelulle. Verkoston tavoitteina on vahvistaa hyvien käytäntöjen jakamisen tapoja ja rakenteita, mahdollistaa monipuolisesti alueiden ja sektorien edustajien äänen kuuluviin saaminen yhteiskehittävään keskusteluun, toimia ideoiden, kehityskohteiden, toimintatapojen ja kehittäjien törmäyttäjänä sekä tukea laajemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Lisäksi verkostossa rakennetaan kansallista sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteiskehittämismallia, johon on poimittu aineksia myös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen yhteiskehittämismallista.

Verkoston toiminta on avointa jokaiselle sosiaali- ja terveysalan kehittämistyötä tekevälle toimijalle julkisella sektorilla, järjestöissä ja yrityksissä. Voit ilmoittautua verkostoon mukaan tämän linkin kautta: Ilmoittaudu mukaan verkostoon. Ilmoittautuessasi mukaan verkostoon, saat automaattisesti kutsun verkoston tilaisuuksiin.

Pohteen kehitysjohtaja Pasi Parkkila alustaa Innovaatio- ja strategiaverkoston seuraavassa verkkoklinikassa. Torstaina 17.11. pidettävän verkkoklinikan teemana on Tulevaisuustarinat kansallisessa kehittämistyössä. Parkkilan pitämän alustuksen aiheena on hyvinvointialueen TKIO-strategian rakentuminen. Voit ilmoittautua mukaan verkkoklinikkaan tämän linkin kautta: Ilmoittaudu mukaan.

Innovaatio- ja strategiaverkoston toiminnassa jo tuotettuihin materiaaleihin voit tutustua täällä.