Kansansairaudet hoitotyössä (10op)

Verkossa

POPsoten hoitotakuun kehittämisohjelma tarjoaa täydennyskoulutusta vastaanottotyössä työskentelevillä hoitajille. Kansansairaudet hoitotyössä -täydennyskoulutuksen sisältö on suunniteltu kehittämisohjelman tekemän hoitajien koulutustarvekyselyn pohjalta. Koulutuksen sisältö vastaa myös Tulevaisuuden sote-keskusten kansallisiin tavoitteisiin. Kansansairaudet hoitotyössä -täydennyskoulutuksella haluamme tarjota mahdollisuuden päivittää osaaminen vastaamaan työn vaatimuksia.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen tavoitteena on syventää sairaanhoitajien ammatillisia valmiuksia tiedostaa kansansairauksia ja niiden riskitekijöitä sekä edistää kansalaisten terveyttä, ennaltaehkäistä ja hoitaa kansansairauksia tutkittuun tietoon perustavilla ohjausmenetelmillä ja kohdata potilas aidosti.

 

Koulutuksen pääteemoja

 • Ohjausmenetelmät
   • Motivoiva haastattelu
   • Valmentava elämäntapaohjaus
   • Systemaattinen haastattelu ja systemaattinen tutkiminen
   • Potilasohjausprosessi ja ohjauksen vaikuttavuuden arviointi
   • Potilasohjausosaamisen asiantuntijuuden kehittäminen
 • Potilaan kohtaaminen
   • Sairastumisen kriisi
   • Asiakkaan ja perheen tukeminen sairastumisen kriisissä
   • Pitkäaikaissairauksia sairastavien hoitoon sitoutuminen ja hoitoon sitoutumisen tukeminen
   • Mielenterveys- tai päihdepotilas sairastuu somaattiseen sairauteen
 • Kansansairaudet hoitotyön näkökulmasta
   • Riskitekijät
   • Kansansairauksien hoito
   • Omahoidon merkitys
 • Teknologia ja digitaaliset työkalut omahoidon tukemisessa
 • Moniammatillinen yhteistyö hoitoon sitoutumisen tukemisessa; potilasjärjestöt ja liitot
 • Tiedonhaku ja osaamisen varmistaminen tulevaisuudessa

 

Koulutuksen tietoja

 • Koulutuksen laajuus on 10 opintopistettä (n. 270 tuntia)
 • Koulutuksen kesto 7.4.2022 – 1/2023
 • Soveltuu sairaanhoitajalle ja terveydenhoitajalle täydennyskoulutukseksi
 • Lähiopetuspäiviä tullaan järjestämään sekä Oulussa että Oulaisissa

 

 • Koulutus sisältää 9 lähiopetuspäivää ja 7 puolen päivän mittaista etäopetuspäivää sekä itsenäistä opiskelua
 • Lähipäiviä on noin kerran kuukaudessa, pois lukien heinä- ja elokuu
 • Koulutus sisältää joitakin ryhmä- ja yksilötehtäviä, mutta ei päättötyötä
 • Poissaolo lähiopetuksesta korvataan aiheeseen liittyvällä tehtävällä

 

Kevään lähi- ja etäopetuspäivät

 • 7.4.2022 lähiopetus, Oulainen, klo 8.30-16.00
 • 29.4.2022 lähiopetus, paikka auki
 • 9.5.2022 etäopetus, klo 12.00-16.00
 • 24.5.2022 lähiopetus, paikka auki
 • 6.6.2022 etäopetus, klo 12.00-16.00
 • Syksyn opetuspäivät varmistuvat kevään aikana

 

Koulutuksen vastuuopettajat:

Kirsi Myllykangas, lehtori, sairaanhoitaja (AMK), TtM (Terveystieteiden opettajan koulutusohjelma)
Sirpa Tölli, lehtori, sairaanhoitaja, TtM, tohtoriopiskelija Kuopion yliopisto, MAPA-kouluttaja

 

Kustannukset

POPsoten hoitotakuun kehittämisohjelma lupautuu huolehtimaan koulutuskustannukset.
Työnantaja velvoitetaan antamaan lähi- ja etäopetuspäivät työaikana. Lisäksi työnantajalle saattaa tulla kustannuksia matkakuluista.

 

Ilmoittautuminen

Sitovat ilmoittautumiset tapahtuvat alla olevan linkin kautta.
Koulutuspaikkoja on 30. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumisen tekee esimies.
Tärkeimmät tiedot osallistujasta ovat nimi, sähköpostiosoite, (puhelinnumero) ja työpaikka.

 

Lisätiedot:
Hanna Säilynoja
koulutussuunnittelija
POPsote
hanna.sailynoja@ppshp.fi
p. 050 5347 400