Kirjaamisen merkitys tiedon laatuun

Verkossa

Kirjaamisen merkitys tiedon laatuun — johtamisen näkökulma

Tämä työpaja on tarkoitettu terveyden- ja sairaanhoidon (avosairaanhoito, vuodeosasto, suun terveydenhuolto, työterveyshuolto) palvelualan lähiesihenkilöille, hoitotyön johtajille ja ylilääkäreille.

Työpajassa käydään läpi tiedon laadun nykytilannetta ja peilataan tietoa sote-uudistuksen tavoitteisiin. Tiedon laadun nykytilaselvityksen lisäksi käydään läpi ne toimenpiteet, mitä on jo tehty ja mitä on jatkossa hyvä tehdä.

Hyvinvointialueet tarvitsevat oikeaa ja ajantasaista tietoa alueen väestön hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tarjottavien sote-palvelujen kustannuksista ja vaikuttavuudesta pystyäkseen toimimaan tehokkaasti ja tarjoamaan asukkailleen oikeantyyppisiä palveluja.

Ohjelma

 • Alustus aiheeseen, kansallinen tilanne
  Elina Kippola
  Tiedolla johtamisen koordinaattori
 • KUVA-mittaristot
  Anu Heikkilä
  Tiedolla johtamisen sisällöllinen asiantuntija
 • Kirjaamisen laatu Pohjois-Pohjanmaalla
  Kirjaamisen laadun asiantuntijat
 • Keskustelua

Tallenteet