Kohtaamisia digiympäristössä – millaista ohjausosaamista tarvitaan?

Verkossa

Sote-uudistuksen ja Covid-19-pandemian myötä sote-alan ammattilaisilta edellytetään uudenlaista digiohjausosaamista laadukkaiden ja potilasturvallisten palveluiden tarjoamiseksi hyvinvointialueilla. Oulun yliopiston koordinoima Sote-digiohjaaja-hanke (ESR) pyrkii vastaamaan näihin vaatimuksiin kehittämällä koulutusyhteistyömallin ja verkkokoulutuksen yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimijoiden kanssa.

Hankkeen ensimmäinen webinaari sote-alan ammattilaisille, opiskelijoille tai muuten aiheesta kiinnostuneille järjestetään teemalla ”Kohtaamisia digiympäristöissä – millaista ohjausosaamista tarvitaan?” Webinaari on maksuton ja kaikille avoin.

Ohjelma

TEEMA: Digitaaliset ympäristöt sosiaali- ja terveydenhuollossa

9.00-9.05   Päivän avaus
Puheenjohtaja Anne Oikarinen, yliopistolehtori, Oulun yliopisto

9.05-9.30   POHTEEN hyvinvointialueen digipalveluiden nykytilan kuvaus
Projektisuunnittelijat Hanna Mikkonen ja Elisa Savolainen, POP-digi-hoitotakuu-hanke

9.30-9.55    Millaista ohjausosaamista tarvitaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella?
Palvelualuejohtaja Katja Rääpysjärvi, Digitaalinen sotekeskus, Pohde

9.55-10.20  Digipalvelut kunnissa, Kuusamon näkökulma
Digipalveluiden koordinaattori Susanna Aikkila, Kuusamon kaupunki, Perusturva

10.20-10.30 TAUKO

10.30-11.00 Asiakaslähtöinen ja postiivinen kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä – millaista osaamista sote-alan ammattilaiseltä vaaditaan?
Pääkouluttaja Eeva Kiuru, Healt Innovation Academy

11.00-11.25 Digipalveluja käyttävän asiakkaan kokemuksia digipalveluista

11.25-11.30 Yhteenveto

11.30-12.15 LOUNAS

 

TEEMA: Näkökulmia ohjausosaamiseen digiympäristöissä

12.15-12.45 Potilasjärjestön puheenvuoro

12.45-13.10 Hoitotyöntekijöiden kokemuksia digiohjauksesta
Yliopisto-opettaja Juulia Kaihlaniemi, Oulun yliopisto

13.10-13.35 Ihmislähtöisyys tekstipohjaisessa tietokonevälitteisessä viestinnässä
Väitöskirjatutkija Olli Autio, Yliopisto-opettaja, Oulun yliopisto

13.35-13.45 TAUKO

13.45-14.10 Digiosaaminen kehittää neuvolan terveydenhoitajan ja äidin vuorovaikutusta
Projektityöntekijä Milla Dahl, Sairaanhoitaja, ODL-liikuntaklinikka, Digillä terveysvalmennusta -hanke

14.10-14.35 Sairaanhoitaja digiosaajana OYS Sepelvaltimotautipotilaan digihoitopolulla
Sydänhoitaja Johanna Keränen, Projektityöntekijä, OYS Sydän -osaamiskeskus

14.35-15.00 Yhteenveto webinaaripäivästä

 

Lisätiedot:

Hankeasiantuntija Juulia Kaihlaniemi, Sote-digiohjaaja- hanke, Oulun yliopisto
Hankeasiantuntija Petra Suonnansalo, Sote-digiohjaaja- hanke, Oulun yliopisto
etunimi.sukunimi@oulu.fi