Koulutus asiakaspalvelutyötä tekeville  

Aleksanterinkatu 9, 90100 Oulu

Maksuttoman koulutuksen tavoitteena on auttaa kohtaamaan päihteitä käyttävä henkilö sujuvasti ja häiritsevänkin käyttäytymisen taustalla olevaa ihmistä kunnioittaen. Lähtökohtana on, että päihteitä ongelmallisesti käyttävät ihmiset tulisi nähdä tuen ja avun tarpeessa olevina yksilöinä. Pienikin muutos vuorovaikutuksessa voi helpottaa kanssakäymistä. Koulutus ei ole puhejudoa, vaan avaamme kuulijoille päihdehäiriöitä ja keskustelemme teemasta yhdessä. Koulutuksessa käydään läpi taustailmiöitä, pohditaan kohtaamiseen liittyviä tilanteita ja ajatusmalleja. Koulutuksen toisessa osiossa kokemusasiantuntija kertoo omasta taustastaan päihteiden käyttäjänä ja siitä, miten hän koki kohtaamiset kadulla ja julkisessa tilassa.  

Koulutuksen kohderyhmä: työntekijät, jotka kohtaavat työssään päihtyneitä ihmisiä. Esimerkiksi kirjastotyöntekijät, ohjaajat, vartijat, myyjät, kuljettajat julkisessa liikenteessä, info- ja palvelutiskeillä työskentelevät ja muut virkailijat.  

Kouluttajana toimii EHYT ry:stä asiantuntija Kim Kannussaari sekä kokemusasiantuntija. 

 

Ilmoittaudu 26.9. mennessä alla olevan linkin kautta 

https://q.surveypal.com/Kaikkien-kaupunki-koulutusilmoittautuminen-28.9.22 

Ota yhteyttä, jonka sinulla on kysyttävää tai ilmoittautuminen linkin kautta ei onnistu: Sinikka Korpela, sinikka.korpela@ehyt.fi, (p. 0400 274833) 

 

Koulutuksen järjestää Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry yhteistyössä muiden paikallisten päihdetoimijoiden kanssa.