Monialainen päihdetyön koulutus, osa 2

Verkossa

Ilmoittaudu mukaan monialaiseen päihdetyön koulutukseen

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osaamista päihde- ja riippuvuusongelmilla oireilevien lasten, nuorten ja perheiden tukemiseksi.

Koulutuskokonaisuuteen kutsutaan monialaisesti ammattilaisia, jotka voivat työssään auttaa tai tukea lapsia ja perheitä kyseisissä haasteissa, esim.

Kohderyhmä

  • Lastensuojelun toimijat: sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijä, sosiaaliohjaaja
  • Mielenterveyspalveluiden toimija: esim. psykiatrinen sairaanhoitaja, psykologi, terapeutti
  • Päihdepalveluiden toimija: päihdetyöntekijä, koulutettu kokemusasiantuntija
  • Sivistyspalveluiden toimijat: opettaja, koulukuraattori, terveydenhoitaja

 

Sisältö

  • 17.5.2022 klo 8.30-16.00 Tietoa traumasta ja traumataustan merkitys päihteiden käytössä: elämänhistoria, tulevaisuuden suunnittelu. Toiminta, tunnesäätelyn sekä ajattelutapojen muuttaminen (Ilmoittaudu viimeistään 10.5)
  • 24.8.2022 Monialainen toimintamallin mukainen työskentely. Toiminnalliset työmenetelmät (Ilmoittaudu viimeistään 17.8)

 

Koulutuksen tarkempi sisältö julkaistaan myöhemmin.
Koulutus on maksuton.
Koulutuspäivien teams -linkit lähetetään ilmoittautuneille ennen koulutusta.

 

Lisätietoja:
jaana.jokinen@poske.fi