Mielenterveyden ensiapu2 -verkkokoulutus

Verkossa

POPsoten mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelman yhtenä tehtävänä on parantaa sote-henkilöstön ja sivistys- ja kulttuuripuolen henkilöstön tietämystä mielenterveyshäiriöistä ja päihdeongelmien hoidosta. Koulutus on Suomen Mielenterveys ry:n räätälöimä koulutuspaketti.

  

Kenelle            

 • Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle sekä sivistys- ja kulttuuripuolen työntekijöille, jotka työskentelevät nuorten ja aikuisten kanssa.
 • Kaikille, jotka haluavat saada asianmukaista tietoa tavallisimmista mielenterveyden ongelmista ja häiriöistä sekä saada valmiuksia niiden kohtaamiseen.
 • Koulutukseen osallistuminen ei vaadi erityistä pohjakoulutusta.
 • Koulutukseen osallistujien on mahdollisuus jatkaa mielenterveyden ensiapu -ohjaajakoulutukseen.

  

MTEA2 verkkokoulutuksen sisältö

 • Koulutuksessa tutustutaan yleisimpiin mielenterveyden häiriöihin kuten masennukseen, ahdistuneisuuteen, itsetuhoisuuteen, päihdeongelmiin ja psykoositiloihin.
 • Koulutus rohkaisee ottamaan vaikeatkin asiat puheeksi ja tarjoaa mahdollisuuden mielenterveyden ensiavun askelien harjoitteluun.

 

 • Koulutuksen kesto on noin 12 tuntia sisältäen itsenäistä työskentelyä ja 5h verkossa tapahtuvaa lähiopetusta.
 • Koulutus alkaa itsenäisellä opiskelulla Moodle-alustalla, joka tulee suorittaa ennen ensimmäistä webinaaria. Tähän on hyvä varata aikaa noin 4 tuntia.
 • Ensimmäisessä webinaarissa käydään läpi itsenäisesti opiskeltuja aiheita. Webinaarin jälkeen itsenäinen opiskelu jatkuu Moodlessa. Tähän on hyvä varata noin 3 tuntia aikaa. Materiaali, tehtävät ja testit tulee olla suoritettuna ennen seuraavaa webinaaria.
 • Koulutus päättyy toiseen webinaariin.
 • Koulutusmateriaalina toimii Haavoittuva mieli – tunnista ja tue -kirja, joka lähetetään postitse ennen koulutusta.
 • Koulutuksesta saa todistuksen, kun itsenäinen opiskelumateriaali on käyty hyväksytysti läpi sekä on osallistunut molempiin webinaareihin. Webinaareja ei tallenneta.

 

Verkkokoulutus 2:n aikataulu

  • Itsenäinen opiskelu Moodlessa 1.11.-8.11.2022
  • webinaari 8.11 klo 13.00-15.30
  • Itsenäinen opiskelu Moodlessa 8.11-15.11.2022
  • webinaari 15.11 klo 13.00-15.30
  • Ilmoittaudu 10.10.2022 klo 12.00 mennessä

 

Lisätietoja:

Hanna Säilynoja
Koulutussuunnittelija
POPsote
hanna.sailynoja@ppshp.fi
p. 534 7400