Pilke ohjaajakoulutus 6.10.2022-12.1.2023

Verkossa

Mitä on Pilke®-toiminta?

Pilke-toiminta on ohjattua, matalan kynnyksen vertaistuellista ryhmätoimintaa. Pilke-toiminnan tavoitteena on auttaa ja tukea päihdeongelmista kärsiviä ikääntyneitä arjessa selviytymisessä. Pilke-porukassa ihminen kohdataan sekä yksilönä että ryhmän jäsenenä – sellaisena kuin hän on. Tämä tarkoittaa sitä, että porukkaan saa tulla myös päihtyneenä ilman vaatimusta raitistumisesta. Pilke-toiminta muodostuu vertaistuellisista Pilke-porukoista, joihin päihteitä käyttäviä ja elämäntapansa syrjäyttämiä etsitään, kutsutaan ja saatetaan. Pilke-porukkaa ohjaa kaksi Pilke-ohjaajaa. Pilke-toiminta on syntynyt Helsingin Diakonissalaitoksella vuonna 2002. Toimintaa on kehitetty Sininauhaliiton ”Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi” -hankkeessa (2005–2011) sekä vuodesta 2012 Sininauhaliiton, Helsingin Diakonissalaitoksen, Fingerroosin säätiön ja muiden Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen ja Pilke-paikkakuntien kanssa yhteistyössä. Pilke-porukoita on Helsingissä ja Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Päijät-Hämeessä ja Keski-Pohjanmaalla.

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle valmiudet toimia Pilke-ohjaajana vertaistuellisessa ryhmätoiminnassa sekä ikääntyneiden etsivässä päihdetyössä. Koulutus tukee ohjaajan kannattelevaa työotetta sekä vastuun ottamista ikääntyneiden päihdetyöstä.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Koulutuksessa käsitellään ikääntyneiden päihteidenkäyttöön liittyviä erityiskysymyksiä sekä Pilke-työn toimintaideologiaa, käytäntöjä ja periaatteita. Painopiste on osallistavassa ja keskustelevassa oppimisprosessissa. Koulutusprosessi koostuu neljästä lähiopetuskerrasta, välitehtävästä, mahdollisesta Pilke-porukkaan tutustumisesta sekä pienimuotoisesta lopputyöstä, joka syventää koulutuksen teemoja tai edesauttaa Pilke-työn käynnistämistä.

Koulutus on ilmainen.

Ohjelma

1. Tapaamiskerta tiistaina 6.10.2022 klo 9.00–15.30

  • Paikka: Teams
  • Esittäytyminen, tutustuminen, odotukset
  • Tarkastellaan ikääntyneiden päihdeilmiötä ja sen luonteenpiirteitä
  • Lounastauko (omakustanteinen)
  • Ikäeettinen päihdetyö: kohtaamisen kulmakivet ja Pilke-työn periaatteet
  • Välitehtävänä on lukea materiaalia Pilke-toiminnasta ja pohtia sitä koskevia kysymyksiä

 

2. Tapaamiskerta keskiviikkona 27.10.2022 klo 9.00–15.30

  • Paikka: Teams
  • Pilke-työn mahdollisuudet tukea arjen hallintaa
  • Pilke-prosessin vaiheet
  • Lounastauko (omakustanteinen)
  • Pilke-ohjaajan ammatti-identiteetti: ohjaajien asema ja tehtävät Pilke-porukassa sekä moniammatillisessa verkostotyössä

 

3. Tapaamiskerta keskiviikkona 23.11.2022 klo 12.00–16.00

  • Paikka: Teams
  • Ryhmädynamiikka ja ryhmän kehityksen vaiheet
  • Työparityöskentely ja työnjako

 

4. Tapaamiskerta tiistaina 12.1.2023 klo 9.00–15.30

  • Paikka: Teams
  • Ammattieettiset kysymykset Pilke-työssä ja Case-työskentely
  • Lounastauko (omakustanteinen)
  • Lopputöiden esityksiä ja keskustelua
  • Koulutuspalaute
  • Pilke-vala ja todistukset

 

Lisätietoja:

Eija Marin
eija.marin@ppshp.fi
Ikä on POP kehittämisohjelma

Mari Viljas
mari.viljas@liminka.fi
Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämisohjelma