Psykiatristen hoitajien alueellinen verkostoiltapäivä

Verkossa

Järjestämme ensimmäistä kertaa psykiatristen hoitajien alueellisen verkostoiltapäivän. Verkostoiltapäivän tavoitteena on vahvistaa psykiatristen hoitajien ja muiden mielenterveystyötä tekevien hoitajien professiota hyvinvointialueellamme ja mahdollistamaan verkostoitumisen. Ensimmäisen iltapäivän aiheena on työhyvinvointi.

Tulevaisuudessa verkostopäiviä on tarkoitus järjestää vuosittain tai jopa puolivuosittain. Tule ideoimaan tulevien verkostopäivien toteutustapaa ja teemoja. Tehdään verkostopäivistä psykiatristen hoitajien oma päivä.

Ohjelma

12.00-12.15 Verkostopäivän avaus
Projektikoordinaattori Niko Bòren, POPsote

12.15-13.00 Psykiatrisen hoitajan ammatti-identiteetti
Yliopettaja Liisa Kiviniemi, OAMK

13.00-13.45 Kuinka jaksamme sote-uudistuksen keskellä
Terveyskeskuspsykologi Satu Hautala, Oulunkaaren kuntayhtymä

13.45-14.00 Tauko

14.00-15.00 Me itsemma kehittäjinä
Pienryhmätyöskentelyä verkoston jatkokehittämisestä

15.00-15.45 Itsensä johtaminen, omien voimavarojen löytäminen ja työn draivi
Valmentaja Helka Pirinen

15.45-16.00 Verkostopäivät tulevaisuudessa

 

Lisätietoja:

Hanna Säilynoja
Koulutussuunnittelija
POPsote
hanna.sailynoja@ppshp.fi
p.050 5347400