Puheeksioton ja talousneuvonnan työkaluja -materiaalikoulutus

Verkossa

Sosiaalialan ammattilaisille suunnattujen talousaiheisten koulutusten tavoitteena on antaa ammattilaisille tietoa ja välineitä asiakkaan tukemiseen talous- ja velka-asioissa.

Koulutukset ovat Teams-välitteisiä, maksuttomia ja niitä järjestetään säännöllisesti useita kertoja vuodessa.

Webinaari on suunnattu raha-ongelmissa olevia ihmisiä kohtaaville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille.  Tilaisuuteen ovat tervetulleita myös taloudellista auttamistyötä tekevät vapaaehtoiset ja vertaiset.

Webinaarissa esitellään materiaaleja ja välineitä raha-asioiden puheeksioton sekä talousneuvonnan ja -ohjauksen tueksi. Materiaaleja ja välineitä voi hyödyntää laaja-alaisesti erilaisissa asiakas-, ohjaus-, opetus- ja ryhmätoiminnoissa.

Lisätietoja tilaisuudesta:
verkostokoordinaattori Taina Rajanen, Takuusäätiö
taina.rajanen@takuusaatio.fi 046 8514529