Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutus

Verkossa

Koulutuksen tavoite

Menetelmäkoulutuksessa (1,5 päivää) osallistuja saa kokonaiskuvan rahapeliriippuvuuden hoidosta kognitiivisen käyttäytymisterapian viitekehyksen mukaisesti. Koulutuksen käytyään osallistujalla on valmiudet arvioida ja hoitaa henkilöä, jolla on rahapeliongelma. Hän osaa tunnistaa myös rahapelaajan läheisen mahdollisen tuen tarpeen.

Koulutus perustuu Rahapeliriippuvuus hallintaan — Terapeutin käsikirjaan ja Rahapeliriippuvuus hallintaan — Asiakkaan työkirjaan (Ladouceur & Lachance 2020). Koulutukseen osallistuvat saavat nämä kirjat itselleen.

 

Koulutuksen sisältö

Rahapeliriippuvuus hallintaan -menetelmäkoulutus koostuu kahdesta koulutuspäivästä sekä niiden välissä tehtävästä menetelmän kokeilusta asiakas- tai potilastilanteessa.

Ensimmäisessä koulutuspäivässä (koko päivän koulutus) osallistuja saa tietoa rahapeliongelman riskitekijöistä ja esiintyvyydestä, muutosmotivaation merkityksestä ja kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta rahapeliongelman hoidossa, rahapelaajan läheisten tuen tarpeesta, retkahduksen ehkäisystä sekä hoidon haasteista. Teoriaosuuden lisäksi harjoitellaan pienryhmissä. Osallistujat saavat lopuksi oppimistehtävän, jonka he tekevät ennen toista koulutuspäivää.

Toinen koulutuspäivä (0,5 päivä) pidetään 3—6 kuukautta myöhemmin. Toisessa koulutuspäivässä osallistujat jakavat käytännön kokemuksiaan menetelmän ja työkirjan osien hyödyntämisestä työnsä arjessa. Tapausesimerkkejä pohditaan yhdessä kouluttajan kanssa.

 

Koulutuksen kohderyhmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, joka työssään kohtaa asiakkaita ja potilaita, joilla on rahapeliongelma.
Koulutuksesta saa todistuksen.

 

Lisätietoja:
Pohjois-Suomi
Minttu Tavia, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
p. 050 462 6211
minttu.tavia@ppshp.fi