Ravitsemusterveyden edistämisen seminaari

Verkossa

Seminaarin järjestävät Pohjois-Pohjanmaan ravitsemusterveyden koordinaatioryhmä ja Arjen sankarit, miehet kuntoon ja työllistymisen polulle -hanke. Seminaari on maksuton ja se on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien ateriapalvelujen, kunnan työllisyyspalvelujen sekä sosiaali- terveydenhuollon ammattilaisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille.

Tervetuloa runsaslukuisesti paikan päälle, mutta myös etäyhteydellä voi osallistua.

Ohjelma (tarkentuu myöhemmin)

9.30-10.00        Kahvi ja ilmoittautuminen
10.00-10.15      Avaus

RAVITSEMUSTERVEYS

puheenjohtaja Leea Järvi

10.15-10.45         Ravitsemusterveyden edistämisen palvelupolut ja ravitsemusohjauksen yhdyspinnat,
                                 pääsihteeri Arja Lyytikäinen, Valtion ravitsemusneuvottelukunta

10.45-11.15         Ravitsemusterveyden edistäminen nuorilla ja työikäisillä,
                                 Johanna Puttonen, projektikoordinaattori, Elämänlaatua ruoasta -hanke

11.15-11.45         Ruokahävikin vähentämisen ja ravitsemussuositusten mukaisen syömisen ilmasto- ja ympäristövaikutukset,
                                 Merja Saarinen, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

11.45-12.15         Prikka kiertoon -työllisyyden, osallisuuden ja kiertotalouden kehittämishanke,
                                 Oulun kaupunki

12.15-13.00      Lounas (omakustanteinen)

ARJEN SANKARIT -hanke

puheenjohtaja Sirpa Hyyrönmäki

13.00-13.20         Arjen sankarit -hankkeen keskeiset tulokset ja järjestöyhteistyö,
                                 projektikoordinaattori Sirpa Hyyrönmäki, PPSHP ja toiminnanjohtaja Heini Iinatti, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

13.20-13.40         Hyvinvointia ruoasta -ohjaajan opas ryhmätoiminnan tukena,
                                 ruoka-asiantuntija Kaisa Myllykangas ja elintarvikeasiantuntija Essi Keränen, Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

13.40-14.00         Työikäisten ravitsemusterveyden edistäminen,
                                  terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi, PPSHP

14.00-14.15         tauko (iltapäiväkahvi)

14.15-15.00         Arjen sankarit -toimintaryhmät,
                                  esimerkkejä ryhmien toiminnasta eri kunnista

15.00-15.15         Yhteenveto päivän teemoista

 

Lisätietoja

Terveyden edistämisen koordinaattori Leea Järvi
leea.jarvi@ppshp.fi

Projektikoordinaattori, Sirpa Hyyrönmäki
sirpa.hyyronmaki@ppshp.fi