STRATEGIA-ohjaajakoulutus 31.3.-1.4.2022

Verkossa

Vanhempainohjausmenetelmästä tukea adhd-oireisten nuorten vanhemmille

Kaksipäiväinen Zoom-etäyhteydellä toteutettava ohjaajakoulutus antaa pätevyyden toimia STRATEGIA-vanhempainoh-
jauskurssin ohjaajana vanhemmille, joiden adhd-diagnoosin saanut lapsi on 13–17-vuotias. Ohjaajapätevyyden saa-
miseksi koulutukseen tulee osallistua kokonaisuudessaan. Koulutukseen sisältyy ohjaajan käsikirja ja vanhemmille jaet-
tavan kansion materiaali. Kouluttajana toimii ADHD-liitto.

Koulutus on osallistujille ilmainen.

Tietoa STRATEGIA-menetelmästä

STRATEGIA-menetelmä lisää vanhempien ymmärrystä adhd:stä, sen tuomista haasteista lapsen toimintakyvylle sekä
vahvistaa vanhempien valmiuksia tukea lastaan.

Menetelmään kuuluu yhteensä viisi kokoontumiskertaa, jotka toteutetaan viikon välein. Yhden kokoontumiskerran
kesto on kolme tuntia. Kurssin sisältö rakentuu luennoista, yhteisistä keskusteluista ja harjoituksista.

Kurssin tapaamiskertojen teemat:
· perustietoa adhd:stä
· vanhemmuuden vahvistaminen sekä lapsen ja perheen arjenhelpottaminen
· menetelmiä positiivisen käytöksen tukemiseksi
· välineitä ristiriitatilanteiden ehkäisemiseksi ja hallintaan
· tuki ja palvelut

 

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutusta tarjotaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaa-
vat työssään adhd-oireisia lapsia ja nuoria. Kurssin ohjaajalta edellytetään tietoa adhd:stä, kokemusta adhd-oireisten
lasten/nuorten ja heidän perheidensä kohtaamisesta sekä ryhmien ohjaamisesta.

Ohjaajakoulutukseen osallistumisesta tulee sopia oman esihenkilön kanssa. Koulutukseen osallistuminen edellyttää
STRATEGIA-kurssien toteuttamista alueellaan.

Koulutukseen voivat osallistua vähintään amk-tutkinnon suorittaneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

 

Koulutukseen hakeminen ja osallistujien valinta

Koulutukseen haetaan viimeistään 9.3.2022.
Valinnoista ilmoitetaan sähköpostitse 15.3.2022.

 

Lisätiedot:
Sanna Iisakka
projektisuunnittelija
POPsote / Tulevaisuuden sote-keskus
Lapset, nuoret ja perheet –kehittämisohjelma
puh 040-182 6512