Syömishäiriöt: tunnista, kohtaa, puutu! -koulutus etäyhteydellä

Verkossa

Tervetuloa maksuttomaan koulutusaamupäivään 25.11. klo 8.15-11. Koulutus järjestetään etätoteutuksena. Koulutuksen aikana saat ajantasaista tietoa syömishäiriöistä ilmiönä, sen yleisyydestä ja monimuotoisuudesta. Tarjoamme myös tukea syömishäiriöoireilun varhaiseen tunnistamiseen ja puuttumiseen. Mukana on kaksi vapaaehtoista kokemuspuhujaamme kertomassa kokemustarinoitaan. Kokemusääntä päästään siis kuulemaan sairastaneen ja toipuneen roolista sekä läheisen roolista. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä niin kokemuspuhujilta kuin työntekijöiltäkin.

Tilaisuus on suunnattu kaikille sote-, opetus-, kasvatus-, nuoriso-, järjestö- ja liikunta-alan ammattilaisille sekä alan opiskelijoille.

Lisätietoja:

Koordinaattori Iiris Pitkäjärvi

iiris.pitkajarvi@syomishairioliitto.fi / 040 821 9733