Taiteen hyödyntäminen hoivatyössä

Kulttuuritalo Valve, Valvesali, Hallituskatu 7, Oulu

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja kulttuurihyvinvoinnista kiinnostuneet! Syksyllä 2022 järjestetään kahdenkeskisen taiteen Kehä-symposium.

Tilaisuuteen kuuluu maksuton seminaari ja työpajoja.

Tapahtuman kuvaus

Kehä-symposium tarjoaa taide- ja kulttuurialan sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille taidetyökaluja kahdenkeskisiin kohtaamisiin. Seminaari koostuu asiantuntijapuheenvuoroista, keskusteluista ja työpajoista. Osallistujat voivat valita työpajan kiinnostuksensa mukaan.

Tapahtuman tarkoituksena on lisätä ammattikuntarajat ylittävää tietoa sekä osaamista kohtaavan ja kahdenkeskisen taiteen hyödyntämisestä hoivatyössä.

Kohderyhmä

Taide- ja kulttuurialan sekä sote-alan ammattilaiset, tutkijat ja opiskelijat. Kaikki kulttuurihyvinvoinnista kiinnostuneet.

Aika ja paikka

Kulttuuritalo Valve, Valvesali, Hallituskatu 7, Oulu.Perjantai 23.9.2022, kello 9–15.00.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tapahtumaan

Voit tutustua vuoden 2020 Kehä-symposiumiin videon välityksellä: Taiteella yhteys yksinäiseen (Video).

Lisätietoja

Kehä-festivaalin tuottaja Anna Haaraojakehafestivaali@gmail.com, 0449869024

Kehän taiteellinen johtaja Timo Harjutimo.juhani.harju@gmail.com, 040 860 1657