Tulevat koulutukset sosiaalihuollolle: Käyttöönottojen toimintatapakoulutus C 26.10.2022

Verkossa

Käyttöönottojen toimintatapakoulutus on kaksiosainen. Toimintatapakoulutuksia järjestetään kolme kertaa vuodessa ja niiden sisältö on sama. Ilmoittaudu siihen koulutukseen, joka sopii organisaatiosi käyttöönoton aikatauluun parhaiten.

Kun olet ilmoittautunut koulutukseen, saat siitä vahvistusviestin sähköpostiisi. Vahvistusviestistä löydät linkin, jolla pääset osallistumaan koulutukseen.

Tavoite

Tukea sosiaalihuollon toimijoita Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönotoissa.

Kohderyhmä

  • Kanta-palvelujen käyttöönoton vastuuhenkilöt
  • organisaation kirjaamisen ja asiakastietojen käsittelyn kouluttajat
  • asiakastyöstä ja asiakastietojen käsittelystä vastaavat henkilöt
  • asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät

11.10.2022 koulutuksen sisältö

Toimintatapakoulutuksen ensimmäisessä osassa käytiin läpi asiakastietomallin logiikka sekä asiakirjamäärittelyjen ja -kokonaisuuksien tulkinnan ja soveltamisen kannalta keskeiset periaatteet.

Koulutuksessa käsiteltiin asiakasasiakirjojen liittäminen asiaan, palvelutehtävään, sosiaalipalveluun ja palveluprosessiin.

Lisäksi koulutus kattoi mm. sosiaalihuollon asian- ja asiakuuksien hallinnan toimintalogiikan sekä käyttöoikeuksien määrittelyn perusteet.

26.10.2022 koulutuksen sisältö

Toimintatapakoulutuksen toisessa osassa käydään läpi Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 2. vaiheen käyttöönoton ja käytön kannalta keskeisiä määrittelyjä ja niiden vaikutuksia sosiaalihuollon toimintatapoihin ja ammattilaisen työhön.

Koulutusmateriaalit

Materiaalit julkaistaan myöhemmin.