Työkaluja tutkimus- ja kehittämistoimintaan

OYS luentosalit

Alueellinen koulutuskokonaisuus (3 op)

9.11.2022       klo 9.00–15.45 Tutkimus- ja kehittämistyöllä kohti näyttöön perustuvaa hoitotyötä

26.1.2023       klo 9.00–15.45 Luotettavan tiedon lähteillä kohti suunnitelmaa

16.2.2023       klo 14.00–15.45 Workshop 1

16.3.2023       klo 9.00–15.45 Tutkimus- ja kehittämistyö näkyväksi

30.3.2023       klo 14.00–15.45 Workshop 2

3.5.2023         klo 9.00–15.45 Päätösseminaari (ohjelma määrittyy kehittämistöiden pohjalta)

Koulutuspäivien tarkemmat ohjelmat ja luentosalitiedot löytyvät koulutuksen tiedoista koulutuskalenterista.

Koulutuskokonaisuuden keskeisinä osaamistavoitteina on, että koulutuksen jälkeen osallistuja osaa

  • kehittää hoitotyötä näyttöön perustuvasti
  • käyttää erilaisia tiedonhaun työkaluja
  • arvioida tutkimustietoa ja näyttöä kriittisesti
  • soveltaa tutkimustietoa ja näyttöä käytännössä
  • raportoida ja esittää tutkimus- ja kehittämishankeen tulokset.

Koulutuksen aikana tehdään käytännön hoitotyöhön liittyvä kirjallinen kehittämistehtävä, joka esitetään päätösseminaarissa (suullinen esitys tai posteri). Kehittämistehtävä tehdään pääosin pareittain tai pienryhmässä. Ennen koulutuksen alkua osallistujalla tulee olla tiedossa käytännön työtä tukeva kehittämisaihe tai -hanke, johon kehittämistehtävä kohdistetaan

Koulutus tuotetaan yhteistyössä PPSHP:n hoitotyön tutkimusneuvoston, asiantuntijoiden ja Oulun yliopiston hoitotieteen opiskelijoiden kanssa. Se toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy kolme (3) lähiopetuspäivää (21h), kaksi workshop tilaisuutta (4h), verkko-opinnot ja itsenäinen työskentely (n. 53h) sekä päätösseminaari (7h).  Kokonaislaajuus on kolme (3) opintopistettä. Verkko-opintoihin ja itsenäiseen työskentelyyn käytettävissä oleva työaika on kolme (3) työpäivää (n. 24h).

Koulutuksen osallistumismaksu 220 € / osallistuja. (sairaanhoitopiirin ulkopuolisilta osallistujilta + 24 % alv). Lounaat ovat omakustanteisia.

Ilmoittautuminen

PPSHP:n henkilökunta ilmoittautuu koulutusjärjestelmän kautta. Koulutusjärjestelmä -linkki löytyy sähköiseltä työpöydältä (Hertta). PPSHP:n ulkopuoliset henkilöt ilmoittautuvat alla olevan linkin kautta. Jos et ole aiemmin osallistunut koulutuksiimme, huomiothan, että koulutusjärjestelmään tulee rekisteröityä ennen ensimmäistä ilmoittautumista!

iimeinen ilmoittautumispäivä ja maksuton ilmoittautumisen perumispäivä on 24.10.2022. Viimeisen perumispäivän jälkeen perutuista ja perumatta jätetyistä ilmoittautumisista peritään täysimääräinen osallistumismaksu.

Koulutukseen ilmoittautuneille lähetetään viikolla 44 sähköpostiin ilmoittautumisohje Medieco eLearn -oppimisympäristöön verkko-opintojen suorittamiseksi. Käytettävissä Medieco eLearn käyttötuki. Sähköposti tuki(@medieco.fi) ja p. 040 173 4587.

Lisätietoja

Yhteyshenkilö: kliinisen hoitotyön asiantuntija Mervi Hakala (@ppshp.fi), p. 050 432 3228
Koulutusjärjestelyt: Osaamisen kehittämisyksikkö oskey(@ppshp.fi)