Välineitä ja varmuutta maahanmuuttajataustaisia naisia kohtaavan työn tueksi

Verkossa

Kaipaatko uusia näkökulmia naisten kokeman väkivallan esiin nostamiseen? Toivomme koulutuksen sekä siinä jakamamme materiaalin tukevan matkaasi
• sukupuolistuneen väkivallan teemoihin tutustujana
• väkivallan todellisuuksien tunnistajana,
• turvallisten keskustelujen mahdollistajana
• väkivaltaa kokeneen tukijana.

Väkivalta tai sen uhka ovat valitettavan usein osa elämäämme. Toivomme, ettei kenenkään tarvitsisi jäädä yksin kokemustensa ja ajatustensa kanssa vaan rohkaistuisimme pohtimaan, kysymään, keskustelemaan ja kuulemaan. Noudatamme koulutuksessa syrjimättömän ja turvallisen tilan periaatteita. Samanmielisyyden sijaan pyrimme sallivaan kohtaamiseen.

Asiantuntijana koulutuksessa Setlementti Puijolan GBV-TUVA ja SARAH -työn hankekoordinaattori Sanni Mäkinen

Koulutus on maksuton ja järjestetään osana Lyyra -hanketta.

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja
Anna Korhonen
anna.korhonen@puijola.net