Organisaatiorakenne

Kokonaisrakenne (luonnos)

Organisaation kokonaisrakenne (luonnos)

Palveluiden järjestäminen

Palveluiden järjestäjälle kuuluu suunnittelu ja seuranta, strateginen talous ja resurssiohjaus, tiedolla johtaminen, tutkimus, opetus ja koulutus, kehittäminen, ohjaus ja valvonta, palvelujen hankinta ja hallinta, yhteistyö sekä kumppanuus ja osallisuus.

Päätöksenteko

Hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisestä vastaa hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin. Se toimii aluevaltuuston valintaan ja aluehallituksen asettamiseen saakka maaliskuuhun 2022.

Konsernipalvelut

Konsernipalvelut palvelee koko muuta organisaatiota. Konsernipalveluihin kuuluu hallinto, HR, talous ja hankinnat, tietohallinto, tekniset palvelut, ateria- ja puhtauspalvelut ja viestintä.