Ateria- ja puhtauspalvelut

Ateria- ja puhtauspalvelut ovat merkittävä tukipalvelu. Järjestämisvastuu ateria- ja tukipalveluista siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023.

Ateria- ja puhtauspalvelut tuottavat hyvinvointialueen asiakkaille ravitsevia, maukkaita ja ravintosuositukset täyttäviä ateriakokonaisuuksia. Huolehdimme, että asiakkaillamme on puhtaat, turvalliset ja viihtyisät tilat.

Suosimme ruoanvalmistuksessa mahdollisuuksien mukaan suomalaisia raaka-aineita sekä lähiruokaa. Puhtauspalveluissa käytämme nykyaikaisia menetelmiä, joissa on huomioitu ympäristötekijät.

Ateria- ja puhtauspalveluiden nykyinen toimintamalli edustaa niin sanottua hybridimallia. Palveluiden järjestämistä hyvinvointialueella olemme kartoittaneet laajalla nykytilaselvityksellä. Tämän pohjalta olemme laatineet jatkoselvityksen, siitä miten palvelut voidaan parhaiten järjestää tulevalla hyvinvointialueella.

Palveluiden järjestäminen

Olemme tunnistaneet tulevaisuuden palveluiden järjestämisessä käytännön haasteita. Niitä tulee vastaan, kun kunnat eivät voi tuottaa palveluita hyvinvointialueelle eikä hyvinvointialue kunnalle. Hyvinvointialue on laaja ja sen palveluiden järjestämisessä on monia ehtoja. Käytännössä palveluita ei voida järjestää vain yhden mallin mukaisesti.

Ateria- ja puhtauspalveluiden oman tuotannon lisäksi alueille perustetaan kolme in house -yhtiötä. Yhtiöiden valmistelu on käynnistynyt helmikuussa 2022. Valmistelutyössä on mukana 27 kuntaa. In house -yhtiö tarkoittaa hyvinvointialueen ja kuntien yhteistä yhtiötä. Päätökset in house -yhtiöihin liittymisestä valmistuvat kunnissa toukokuun loppuun mennessä.

Oman tuotannon ja in house -yhtiöiden lisäksi palveluiden tarjoamista voidaan myös kilpailuttaa. Kilpailutusten laajuus selviää valmistelun edetessä.

Ateriapalveluita vuodessa

  • Sote-palveluiden aterioita yhteensä noin 11,5 miljoonaa kappaletta
  • Kotiin kuljetettavia aterioita noin 400 000 kappaletta (enimmäkseen kotihoidon aterioita)
  • Oulussa kotiin kuljetettavia aterioita on noin 280 000 kappaletta

Puhtauspalvelut

  • Puhdistettavia kuntien ilmoittamia sote-tiloja yhteensä 363 909 neliömetriä
  • Puhdistettavia pelastuslaitoksen tiloja 25 970 neliömetriä

Kahvihetki kodinomaisessa ympäristössä syksyllä 2021.