Henkilöstöhallinto

Henkilöstöpalvelut (HR) vastaavat henkilöstöjohtamisen yhdenmukaisista ja johtamista tukevista linjauksista sekä toimivista rakenteista ja käytännöistä. HR:n kuuluu sekä henkilöstövoimavarojen johtaminen (HRM) että henkilöstön kehittäminen (HRD).

Henkilöstövoimavarojen johtaminen (HRM)

 

Palvelussuhdeasiat

 • palvelussuhdeasiat
 • palkkausjärjestelmä ja henkilöstöetuudet
 • henkilöstösuunnittelu

Neuvottelutoiminta ja viestintä

 • yhteistoimintamenettely
 • henkilöstöviestintä
 • luottamusmiestoiminta

HR-asiantuntijapalvelut

 • alueelliset asiantuntijapalvelut (HR-asiantuntijapalvelut)
 • HR-tukipalvelut
 • organisaation yhtenäisten käytäntöjen varmistaminen

Henkilöstön kehittäminen (HRD)

 

Työyhteisöpalvelut

 • työterveyspalvelut
 • terveys ja työkyky
 • työsuojelu ja työturvallisuus

Osaamisen kehittäminen

 • osaamisen johtaminen
 • henkilöstön kehittäminen
 • täydennyskoulutus ja perehdytys

Rekrytointi- ja resurssipalvelut

 • rekrytointipalvelut ja -prosessit
 • rekrytointiyhteistyö
 • osaajayksikkö

 

”Olemme arvostettu ja vetovoimainen työnantaja.”

”Organisaatiomme johtaminen tukee henkilöstön työhyvinvointia ja osaamisen kehittämistä.”

”Henkilöstömme osallistuu ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan ja kehittämiseen.”