Tekniset palvelut

Hyvinvointialueen konsernipalveluihin kuuluu Tekniset palvelut -palvelualue, joka vastaa kaikkien hyvinvointialueen käytössä olevien tilojen tilapalveluista(tilahallinta ja vuokraustoiminta), omistettujen kiinteistöjen ylläpidosta, lääkintätekniikasta sekä korjaus- ja uudisrakennushankkeiden rakennuttamisesta. Palvelualueen tavoitteena on tukea hyvinvointialueen toimialojen toimintaa tarjoamalla käyttäjille terveelliset, toimivat ja turvalliset toimintaympäristöt. Tekniset palvelut -palvelualue muodostuu tilapalveluiden, rakennuttamispalveluiden, ylläpitopalveluiden sekä lääkintäteknisten palveluiden vastuualueista.

Vastaamme myös muun muassa seuraavien palveluiden hallinnoimisesta ja järjestämisestä:

  • pysäköinti- ja liikennejärjestelyt
  • sisäiset ja ulkoiset opasteet
  • kalustehallinta
  • vapaa-ajan kiinteistöt

Tekniset palvelut vastaa myös OYS:n sairaala-alueelle nousevan uuden sairaalan rakennuttamisesta ja teknisestä käyttöönotosta. OYS 2030 on uudistamisohjelma, jonka myötä Oulun yliopistollisen sairaalan toiminta ja tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon haasteisiin. Muutosvisiona on, että vuoteen 2030 mennessä OYS on maailman älykkäin sairaala, jossa uusin teknologia, modernit tilat ja ajantasainen osaaminen takaavat tehokkaan ja vaikuttavan, maailman parhaan hoidon.

Tekniset palvelut -palvelualue pähkinäkuoressa:

  • Hallinnoitavia tiloja n. 800 000 m² useissa sadoissa osoitteissa
  • N. 2/3 -osaa tiloista tulee olemaan muilta, isolta osaltaan kunnilta, vuokrattavia tiloja
  • Vuosibudjetti(arvio) käyttötalouden osalta noin 100-110 miljoonaa euroa/vuosi
  • Henkilöstöä n. 150