Hyvinvointialueen strategia

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiassa hyvinvointi, terveys ja turvallisuus syntyvät yhdessä tekemällä

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle on laadittu hyvinvointialuestrategia. Strategian lähtökohtana ovat pohjoispohjalaiset ihmiset ja heidän hyvinvointinsa, terveytensä ja turvallisuutensa. Aluevaltuusto hyväksyi strategian 2.5. pidetyssä kokouksessaan.

Strategiassa on asetettu hyvinvointialueen toimintaa ja taloutta ohjaavia tavoitteita. Strategian perustana on arvio Pohjois-Pohjanmaan tilanteesta, palvelutarpeista ja toimintaympäristön muutoksista. Hyvinvointialueen strategiaan sisältyy myös sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelustrategia. Strategian ensimmäisessä vaiheessa yksi tärkeimmistä tehtävistä on varmistaa, että asiakkuudet, palvelut ja henkilöstö siirtyvät hallitusti hyvinvointialueelle. Strategiaa täydentävät ohjelmat ja suunnitelmat.

Alueen asukkaita ja palveluita koskevat tavoitteet ja toimenpiteet tarkennetaan palveluiden järjestämissuunnitelmassa. Siinä määritellään muun muassa yhteisasiakkuuksiin, asiakasohjaukseen, palveluverkkoon ja monituottajuuteen liittyvät periaatteet ja otetaan kantaa palvelukriteereiden, harkinnanvaraisten asiakasmaksujen ja palvelusetelien arvojen määräytymiseen.

Pelastustoimen palvelutasosta valtuusto päättää erikseen. Palvelutasopäätöksessä on huomioitava  valtakunnalliset strategiset tavoitteet sekä kansallisesti merkittävät riskit, alueella esiintyvät uhkat ja arvioitava niistä aiheutuvat riskit sekä määriteltävä toiminnan tavoitteet, käytettävät voimavarat, tuotettavat palvelut ja niiden taso.

Hyvinvointialueen strategiassa kuuluu koko Pohjois-Pohjanmaan ääni

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia on syntynyt laajan osallisuuden, kuulemisen, yhteistyön ja alueellisen tiedon pohjalta. Työhön on osallistunut kattava joukko eri toimijoita: asukkaita, henkilöstöä, poliittisia ryhmiä, yhdistyksiä ja yrityksiä ja muita sidosryhmiä.

Strategiassa asetamme toimintaa ja taloutta ohjaavia tavoitteita vuoteen 2030. Strategiatyötä on vaiheistettu siten, että ensimmäisessä vaiheessa määrittelemme tavoitteita erityisesti vuosille 2023–2025. On tärkeää tunnistaa, mikä on kriittistä hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa.

Strategia on rakennettu pohjoispohjalaista ihmistä varten, alueemme moninaisuutta ja erityispiirteitä ajatellen. Hyvinvointialueen tarina on alussa ja koko Pohjois-Pohjanmaan ääni kuuluu sen strategiassa vahvasti.

Strategian osa-alueet: