Ikäihmisten palvelut

 

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointivointialueella kehitetään ikäihmisten palvelujen sisältöjä ja uusia toimintatapoja kahden eri hankkeen avulla. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelma ja Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille 2022-2023, joka Pohjois-Pohjanmaalla on nimetty Ikä on POP -hanke.

Tavoitteet

Tavoitteena on kehittää yhdessä palveluiden sisältöä niin, että pohjoispohjalainen ikääntyvä ihminen voi elää turvallisen, mielekkään ja kokonaisen elämän omassa kodissaan. Tätä edesauttavat oikea-aikaiset, yksilölliset ja helposti saavutettavat palvelut, jotka ovat asiakkaita lähellä tai etäyhteyksillä saavutettavissa.

 

Hyvinvointialueen väestörakenne on vielä kansallisesti yksi nuorimmista, mutta ikääntyy vauhdikkaasti seuraavien vuosikymmenten aikana. Hankkeissa tuetaan yhtenäistä palvelujen organisoitumista asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti sekä johtamisen että henkilöstön mahdollisuuksia laadukkaan työn
tekemiseen on lisätty ja se näkyy positiivisena vaikutuksena työhyvinvoinnissa. Kehittämistyötä johdetaan hyvinvointialueen valmisteluorganisaation linjaamien periaatteiden mukaisesti yhteistyössä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen sekä muiden alueella toimivien avainhankkeiden kanssa.

Toimenpiteet

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa työskennellään asiakasohjauksen parissa kaikkien kehittämisohjelmien yhteisessä, erilaiset asiakasryhmät huomioivassa kehittämistyössä. Ikäohjelma on tässä mukana ja koordinoi työskentelyä, jossa kuvataan muun muassa asiakasohjauksen tavoitteita, painopisteitä sekä yleisen neuvonnan ja asiakasohjauksen yhteistä toimintamallia koko hyvinvointialueelle.

Ikä on POP-hankkeessa tavoitteena on luoda koko hyvinvointialueelle yhtenäinen asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli, palvelukohtaiset palvelupolkukuvaukset, määritellä erityistä tukea tarvitseva iäkäs, kuvata omatyöntekijän työnkuva, sekä koota asiakkaalle ja ammattilaiselle hyödynnettäväksi hyvinvointi- ja palveluverkostot. Lisäksi selvitämme asiakas- ja palveluohjauksen vaikuttavuutta. Toimintamallin painopisteenä on hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukeva asiakas- ja palveluohjaus sekä erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden intensiivisempi ohjaus.