Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tavoitteet

Mielenterveys- ja päihdepalveluita kehitetään asiakaslähtöisemmiksi. Perustason palveluita vahvistetaan, siirrytään kohti portaatonta hoitomallia ja kytketään toiminnan osat vahvemmin toisiinsa.

Toimenpiteet

  • Vahvistetaan varhaisen vaiheen palveluita tarjoamalla lyhytinterventioita ja kehittämällä digitaalisia palveluita.
  • Strukturoidaan työ paremmin selkeyttämällä työnjakoa, kuvaamalla hoitoprosessit ja vahvistamalla palvelunohjausta.

Materiaalit

 

Yhteystiedot