Järjestöt ja seurakunnat

Hyvinvointialueen yhteistyön sisältöjä järjestöjen ja seurakuntien kanssa valmistellaan Tulevaisuuden sote-keskus –hankkeen kehittämisohjelmissa ja sisältöjä tukevia rakenteita osana osallisuuden ja yhdyspintojen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valmistelua.

Osallistumistavat

Järjestöt ja seurakunnat voivat osallistua valmisteluun monin tavoin:

Järjestö- ja seurakuntayhteistyön kooste

Järjestö- ja seurakuntayhteistyöhön liittyvät ajankohtaiset asiat julkaistaan kuukausittain hyvinvointialueen nettisivuilla koosteena, joka lähetetään sähköpostilla järjestöverkostoihin kuuluville:

Kehittämisohjelmien ja järjestöverkostojen yhteistapaamiset

Elokuusta 2022 lähtien kaikille Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kehittämisohjelmille ja järjestöverkostoille järjestetään yhteistapaamisia, joissa käydään läpi hankkeen järjestöyhteistyön tilannetta sekä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöyhteistyön valmistelua. Tapaamiset löytyvät tapahtumakalenterista.

Sote-keskusten järjestö- ja seurakuntayhteistyön kokeilu

Sote-keskusten järjestö- ja seurakuntayhteistyön kokeilu 23.8.2022 alkaen koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten perehdyttämisestä järjestöjen ja seurakuntien toimintaan, sote-keskuksen järjestöyhdyshenkilöiden perehtymisestä omaan rooliinsa sekä järjestöjen ja seurakuntien toimimisesta sote-keskuksissa:

Sote-keskusten järjestöyhteistyön aloitusfoorumin 23.8. esitykset:

Hyvinvointialueen järjestö- ja seurakuntayhteistyön valmistelu

Hyvinvointialueen järjestö- ja seurakuntayhteistyön asioista päätetään yhdyspintalautakunnassa. Yhdyspintalautakunnan tehtävät on määritelty hallintosäännössä.

Lisätietoa

Lisätietoja osallistumismahdollisuuksista saat järjestöyhteistyön asiantuntijalta: