Kyselyt

Avoimet kyselyt

Suunnitelmaluonnos Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluista on kommentoitavana 30.9. saakka

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella valmistellaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelmaa. Suunnitelma määrittää tavoitteita, toimintatapoja ja palveluverkostoa tuleville vuosille. Järjestämissuunnitelma perustuu hyvinvointialueen strategiaan, jonka aluevaltuusto on hyväksynyt 2.5.2022.

Aluehallitus päätti lähettää järjestämissuunnitelman luonnoksen lausuntokierrokselle. Asukkaat, sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen henkilöstö sekä eri sidosryhmät voivat tutustua luonnokseen hyvinvointialueen verkkosivuilla ja antaa siitä palautetta 15.–30.9. Järjestämissuunnitelman luonnoksesta on mahdollisuus myös antaa virallinen lausunto.

Järjestämissuunnitelman luonnosta työstetään lausuntokierrokselta saatujen kommenttien ja lausuntojen perusteella, ja tavoitteena on, että aluevaltuusto päättää järjestämissuunnitelmasta lokakuussa.

”Toivottavasti mahdollisimman moni asukas ja yhteistyökumppani antaa näkemyksensä suunnitelmasta jatkoa varten”, sanoo hyvinvointialueen strategia- ja talousjohtaja Anu Vuorinen.

Lue lisää

Osallistu intranetin ja HR:n sähköisen työpöydän nimikilpailuihin

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella on käynnissä kaksi nimikilpailua. Nimiä etsitään uudelle, yhteiselle intranetillemme sekä henkilöstöhallinnon sähköiselle työpöydälle, jonka kautta haetaan muun muassa lomat. Nimikilpailuihin voivat osallistua kaikki Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulevat työntekijät. Voit osallistua kumpaankin nimikilpailuun.

Kummassakin kilpailussa voittajanimeä ehdottanut saa palkinnoksi Fjällrävenin Kånken -repun. Jos samaa nimeä on ehdotettu useampaan kertaan, voittaja arvotaan nimeä ehdottaneiden kesken. Nimikilpailujen järjestäjät pidättävät oikeuden muokata ehdotettuja nimiä.

Osallistu nimikilpailuihin jättämällä ehdotuksesi viimeistään 30.9.2022.

Lue lisää ja osallistu

Menneet kyselyt

Kuntouttavan työtoiminnan kysely

Mielipiteitä kuntouttavan työtoiminnan palvelusta kuultiin 13.9. asti. Kyselyssä kartoitettiin kuntouttavan työtoiminnan sisältöä ja asiakasnäkemyksiä palvelun kehittämiseksi.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue valmistelee kuntouttavan työtoiminnan hankintaa. Kyselystä saatuja vastauksia hyödynnetään kuntouttavan työtoiminnan hankinnan tarjousasiakirjoissa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen brändi-ilme

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on uusi organisaatio, jolle tehdään omaa yhtenäistä brändiä. Se määrittelee, miltä yhteinen organisaatiomme, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, näyttää, tuntuu ja kuulostaa. On tärkeää, että työntekijämme ja asiakkaamme tunnistavat brändimme. Brändi näkyy esimerkiksi verkkosivuilla, asiakirjoissa ja kulkulätkissä. Se auttaa palveluiden löydettävyydessä.

Brändi-identiteetti pohjautuu hyvinvointialueen strategiaan. Brändi konkretisoi strategiaa, sitä mitä teemme ja minkä takia. Selkeä päämäärä ja arvot, joihin työntekijät ja asiakkaat voivat samaistua edistävät yhteistyötä ja työn mielekkyyttä. Taustalla on myös haastatteluja, verkkokyselyitä, työpajoja ja muuta aineistoa.

Työntekijöillä ja luottamushenkilöillä oli mahdollisuus vaikuttaa brändin rakentumiseen ja kertoa avoimesti ajatuksia tai kommentteja siitä 9.–15.6. Vastauksia saatiin 845 kappaletta. Vapaamuotoisia palautteita jätettiin 306 kappaletta. Voit seurata brändityön etenemistä verkkosivustollamme.

Kuntoutuspalveluiden kehittäminen

Tässä kyselyssä kerrottiin kokemuksista ja kehittämisideoista kuntoutuspalveluihin liittyen.

Kuntoutuspalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, mielenterveyskuntoutusta, päihdekuntoutusta, kuntouttavaa työtoimintaa tai sosiaalista kuntoutusta.

Kysely oli avoinna 5.6.2022 saakka.

Innovaatiokilpailu

Osallistu innovaatiokilpailuun koskien syöpätautien tai sydän- ja verisuonitautien hoitopolkua.

Oletko havainnut kehityshaasteita sydän- ja verisuonitautien tai syöpätautien hoitopoluilla? Innovaatiokilpailuun voivat osallistua sekä asiakkaat että ammattilaiset.

Kysely päättyi 31.5.

Toimintakykyosaaminen

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus kuntoutuksen kehittämishanke selvittää ammattilaisten toimintakykyosaamista.

Yhteinen toimintakyvyn ymmärrys on perusta asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämiselle tulevaisuuden sote- keskuksissa. Kehittämistyön tavoitteena on jalkauttaa kansainvälinen ICF-luokitus viitekehykseksi eri terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen prosesseihin.

ICF-luokitus tulee olemaan osana sosiaalipalvelujen ja terveydenhuollon sähköistä kirjaamista sekä tulevaa ICD-11-luokitusjärjestelmää.

Kysely päättyi 29.5. Tuloksia päivitetään.

 

Osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelman nimi

Etsimme osallisuus-, vuorovaikutus- ja hyvinvointiohjelmalle lyhyttä ja kuvaavaa nimeä, joka jää helposti mieleen ja jota käyttämällä ohjelmasta on hyvä keskustella arjessa. Vastauksia käsitellään parhaillaan.

Strategialuonnos

Strategialuonnosta pystyi kommentoimaan 16.3.–5.4.2022 joko vastaamalla sähköiseen kyselyyn tai lähettämällä virallisen lausunnon. Tutustu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiaan.

Sote-ammattilaisten halukkuus ja valmius etätyöhön

Hoitotakuuhankkeessa kartoitettiin sote-ammattilaisten halukkuutta ja valmiuksia etätyöhön. Hoitohenkilökunnalle ja lääkäreille oli omat kyselyt. Kyselyihin vastaaminen päättyi 1.4.2022.

Kysely henkilöstöviestinnästä

Henkilöstön ajatuksia henkilöstöviestinnästä kysyttiin nettikyselyn avulla 31.1.-14.3.2022.
Vastauksia saimme 917 kpl:tta.

Nimikysely

Asukkaiden mielipidettä Pohjois-Pohjanmaan nimilyhenteestä kysyttiin nettikyselyn avulla 2.-13.12.2021.

Vastauksia saimme 558 kpl:tta. Eniten ääniä saaneet ehdotukset:

  • popalue 145 ääntä
  • pphyvinvointialue 92 ääntä ja pophyvinvointialue 37 ääntä
  • kaikki hyva-kirjainyhdistelmän sisältäneet ehdotukset yhteensä 65 ääntä (yleisin pophyva)
  • pophyvinvointi 59 ääntä
  • ppalue 48 ääntä
  • kaikki hva-kirjainyhdistelmän sisältäneet ehdotukset yhteensä 39 ääntä (yleisin pphva)
  • kaikki sote-kirjainyhdistelmän sisältäneet ehdotukset 29 ääntä (yleisin popsote)