Suppea poliittinen ohjausryhmä

Suppean poliittisen ohjausryhmän jäsenet ovat kuntien valtuutettuja eli luottamushenkilöitä. Nykyinen ryhmä on nimetty puolueiden piirijärjestöjen ehdotuksen mukaisesti elokuussa 2021 kuntavaalien tuloksen pohjalta.

Poliittisilla ohjausryhmillä varmistetaan, että alueita edustavilla kuntalaisilla on päätösvaltaa palvelujen kehittämisessä.

Tehtävät

Ryhmän tehtävänä on

  • ohjata Tulevaisuuden sote-keskus – ja rakenneuudistushankkeita
  • valmistella asiat, jotka viedään laajan poliittisen ohjausryhmän käsittelyyn.
  • seurata ja ohjata väliaikaisen valmistelutoimielimen työtä sen toimikauden aikana.