Tarkastuslautakunta

Kokousaineistot

Esityslistat

Pöytäkirjat

Lautakunnan tehtävät

Yleiset lautakunnan tehtävät

  1. vastata lautakunnan viestinnästä
  2. edistää osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä yleistä hyvinvointialueen asukaslähtöisyyttä palvelujen järjestämisessä
  3. edistää asukkaiden ja eri sidosryhmien kanssa käytävällä vuoropuhelulla asioiden tuloksellista valmistelua ja hyvinvointialuestrategian toteuttamista
  4. käsitellä lautakunnan tehtäväalaan kuuluvia aloitteita ja linjata niiden valmistelua
  5. valmistella aluehallituksen ja aluevaltuuston päätettäväksi tulevia strategiatason asioita, jotka edellyttävät poliittista harkintaa asian valmisteluvaiheessa
  6. vastata muista aluevaltuuston ja aluehallituksen lautakunnalle asettamista tehtävistä.

Tarkastuslautakunnan tehtävät

Tulossa.