Yhteistoimintaelin

Yhteistoiminnassa käsitellään henkilöstön asemaan ja työhän vaikuttavat asiat. Yhteistoiminnan tarkoitus on turvata henkilöstön mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omaa työtään ja työympäristöään koskevien päätösten valmisteluun.

Yhteistoimintaelimessä ovat työnantajan edustajat ja henkilöstön edustajat.